Main Menu
User Menu

132. bombardovací letecká divize [1941-1989]

132nd Bomber Aviation Division

132. bombardovacia letecká divízia

132-я бомбардировочная авиационная дивизия (132 бад)

     
Název:
Name:
132. bombardovací letecká divize
Originální název:
Original Name:
132-я бомбардировочная Севастопольская Краснознаменная авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.08.1941
Předchůdce:
Predecessor:
časť 6. diaľkového bombardovacieho leteckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1989
Nástupce:
Successor:
132. námorná bitevná letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.05.1942-06.06.1942 Vzdušné sily Severokaukazského frontu - 1. formovanie
06.06.1942-DD.MM.1943 5. letecká armáda
DD.MM.1943-DD.MM.1944 4. letecká armáda
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR 16. letecká armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.1989 4. letecká armáda Vrchného velenia
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1950-DD.MM.RRRR Werneuchen, ? /
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR Werneuchen, ? /
DD.MM.1970-DD.MM.1989 Čerňjachovsk, Kaliningradská oblasť, ? /

Velitel:
Commander:
23.11.1941-09.10.1942 Karavackij, Afanasij Zinovievič (Polkovnik / Полковник)
10.10.1942-09.05.1945 Fjodorov, Ivan Loginovič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.05.1945-DD.MM.RRRR Kuznecov, Michail Fjodorovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1989 Lazebnyj, Valerij Nikolajevič ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.03.1942-DD.MM.1943 Vajsman, Jakov Veniaminovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR Vajsman, Jakov Veniaminovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sevastopoľská
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
23.11.1941 - 04.09.1944
06.12.1944 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 6 jazdeckých, tankových, vzdušných výsadkových divízií a správ delostreleckých, protilietadlových, mínometných, leteckých a stíhacích divízií, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 (Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизии и управлении артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
https://allaces.ru/sssr/struct/d/bad132.php
www.russianarms.ru
https://www.nashapobeda.lv/2169.html
https://soldat.ru/news/612.html
URL : https://www.valka.cz/132-bombardovaci-letecka-divize-1941-1989-t223320#622243Verze : 1
MOD
Wikipedia v životopise general-majora I.L. Fjodorova uvádza, že po skončení vojny pokračoval vo velení divízie a vykonal prezbrojenie a preškolenie príslušníkov na bombardéry Tu-2.

Z návrhu na udelenie Medailí Za dobytie Königsbergu podpísaných dňa 17.12.1945 však vyplýva, že tieto ako veliteľ divízie podpísal podpolkovnik Michail Fjodorovič Kuznecov, ktorý predtým vykonával funkciu zástupcu veliteľa divízie. Teoreticky je možné pripustiť konštrukciu, že návrh podpísal v zastúpení veliteľa divízie, v takom prípade však obvykle v texte alebo pri podpise zvyklo byť uvedené, že ide o dočasný výkon funkcie (врид - vrid).

Preto až do doby, kedy budú k dispozícii bližšie údaje vychádzam z predpokladu, že veliteľom divízie bol v tom čase podpolkovnik M.F. Kuznecov.

ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/132-bombardovaci-letecka-divize-1941-1989-t223320#622252Verze : 6
MOD