Main Menu
User Menu

222. letecká divize dalekého dosahu [1942-1943]

222nd Long-Range Aviation Division

222. letecká divízia ďalekého dosahu

222-я авиационная дивизия Дальнего Действия (222 ад дд)

     
Název:
Name:
222. letecká divize dalekého dosahu
Originální název:
Original Name:
222-я авиационная дивизия Дальнего Действия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
222. diaľková bombardovacia letecká divízia
Datum zániku:
Disbanded:
26.03.1943
Nástupce:
Successor:
4. gardová letecká divízia ďalekého dosahu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.09.1942-26.03.1943 Letectvo ďalekého dosahu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
29.09.1942-23.02.1943 Titov, Fjodor Vasilievič (Polkovnik / Полковник)
25.02.1943-26.03.1943 Kožemjakin, Ivan Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.06.1942-26.03.1943 Kovaljov, Sergej Pavlovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
29.09.1942-26.03.1943 37. letecký pluk dalekého dosahu

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 29.09.1942 do 26.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)
litsait.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/222-letecka-divize-dalekeho-dosahu-1942-1943-t223257#622020Verze : 0
MOD