Main Menu
User Menu

Řád krále Abdulazize [1971]

Order of King Abdulaziz

وسام الملك عبد العزيز

     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza
Název v originále:
Original Name:
وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
Zvláštna skupina
Význačná prvá trieda
1. trieda
2. trieda
3. trieda
4. trieda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#622000Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza - řetěz
Název v originále:
Original Name:
وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628683Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza - zvláštní skupina
Název v originále:
Original Name:
فئة خاصة من وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#622001Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza - význačná 1. třída
Název v originále:
Original Name:
وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628684Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628685Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628686Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628687Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád krále Abdulaziza - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
وسام الملك عبد العزيز
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.03.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628688Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád krále Abdulaziza - řetěz
Order of King Abdulaziz - Collar
وسام الملك عبد العزيز
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1979 -, Alžběta II.
23.12.2006 Saíd, Kábús ibn Saíd ibn Tajmúr al
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628689Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád krále Abdulaziza - zvláštní skupina
Special Class of the Order of King Abdulaziz
فئة خاصة من وسام الملك عبد العزيز
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.01.2017 -, Filip VI.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#626301Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád krále Abdulaziza - význačná 1. třída
Order of King Abdulaziz - Distinguished First Class
وسام الملك عبد العزيز
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1955 Šáh Pahlaví, Muhammad Rezá
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628690Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád krále Abdulaziza - 2. třída
Order of King Abdulaziz - 2nd Class
وسام الملك عبد العزيز
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1974 Mubarak, Muhammad Husní
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628692Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád krále Abdulaziza - 3. třída
Order of King Abdulaziz - 3rd Class
وسام الملك عبد العزيز
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628693Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád krále Abdulaziza - 4. třída
Order of King Abdulaziz - 4th Class
وسام الملك عبد العزيز
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-krale-Abdulazize-1971-t223250#628694Verze : 0
MOD