Main Menu
User Menu

SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942

20-mm anti-tank gun RES Mk 1942

20-мм противотанковое ружье РЕС обр. 1942 г.

     
Název:
Name:
20 mm protitanková puška RES vz. 1942
Originální název:
Original Name:
20-мм противотанковое ружье РЕС обр. 1942 г. (системы Рашкова, Ермолаева, Слухоцкого)
Kategorie:
Category:
jednoranná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1942-DD.MM.1943 ?, ?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
72 kg
Ráže:
Calibre:
20x150
Náboj:
Cartridge:
20x150R
Délka:
Length:
- mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1850 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
0
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
8 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
800 m/s
Uživatelské státy:
User States:
/
Poznámka:
Note:
priebojnosť panciera:
na 100 m / uhol panciera 90° / 70 mm pancier
na 300 m / uhol panciera 90° / 50 mm pancier

- vyrobených bolo cca 70 kusov
Zdroje:
Sources:
20 mm protivotankovoje oružje RES obr. 1942 g., Kratkoje rukovodstvo služby, Vojennoje izdateľstvo Narodnogo komissariata oborony, 1942 (20-мм противотанковое ружье РЕС обр. 1942 г., Краткое руководство службы, Военное Издательство Народного Комиссариата Обороны, 1942)

SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - zvláštny motýľovitý útvar na hlavni za úsťovou brzdou sú dve rúčky na prenášanie 72 kg ťažkej zbrane

zvláštny motýľovitý útvar na hlavni za úsťovou brzdou sú dve rúčky na prenášanie 72 kg ťažkej zbrane
URL : https://www.valka.cz/SOV-20-mm-protitankova-puska-RES-vz-1942-t223209#621783Verze : 5
MOD

20 mm protitanková puška RES vz. 1942Túto zbraň môžme smelo označiť ako jednu z najpriebojnejších protitankových ručných strelných zbraní skonštruovaných v Sovietskom zväze v období druhej svetovej vojny. A nie je to len kvôli jej kalibru 20 mm, ale najmä pre jej schopnosť prestreliť na vzdialenosť 100 metrov 70 mm pancier (pre lepšiu predstavivosť - vezmite si školské pravítko a odčítajte si 7 cm - takúto masu homogénneho valcovaného panciera prestrelil náboj na vzdialenosť 100 metrov).

Táto protitanková puška vznikla ako reakcia na trpké skúsenosti z prvého vojnového roku (1941), kedy vyšlo najavo, že protitankové pušky dovtedy bežných kalibrov 12,7 mm či 14,5 mm sú proti čelným pancierom nových nepriateľských tankov len málo účinné. Kolektívu konštruktérov v zložení J.S. Raškov, S.I. Jermolajev a V. E. Sluchockin (Рашков, Ермолаев, Слухоцкин - odtiaľ názov zbrane RES) sa za pomerne krátky čas podarilo skonštruovať novú výkonnú protitankovú zbraň. Základom bolo skonštruovanie nesmierne silného náboja, "okolo ktorého" bola vyrobená následne celá protitanková puška.

Mimochodom názov puška nie je práve najsprávnejší, keďže zbrane kalibru 20 mm sa už obvykle označujú ako ľahké kanóny. V tomto prípade však zostaňme pri dobovom označení protitanková puška, keďže išlo o jednovýstrelovú protitankovú zbraň ovládanú jedným strelcom prostredníctvom pištoľovej spúšte.

Základ spomínaného náboja tvorila skrátená nábojnica pre 45 mm (sic!) kanón (45x310R), zahrdlená pre projektil kalibru 20 mm. Projektil bol vyrobený z hliníku a mal wolframové jadro.

Je pochopiteľné, že pri takto extrémne výkonnom náboji museli konštruktéri primárne riešiť veľmi silný spätný ráz. A podarilo sa im to kombináciou účinnej úsťovej brzdy a odpruženej pažby.

Obsluhu zbrane tvorili traja vojaci. Strelec, nabíjač (ktorý zároveň plnil úlohu nosiča munície) a veliteľ, ktorý bol súčasne pozorovateľom i samopalníkom, ochraňujúcim obsluhu pred nepriateľskou pechotou.

Zásobu munície pre jednu zbraň tvorili tri debničky s celkovo 24 nábojmi. Ďalšie tri náboje boli umiestnené v puzdrách na vnútornej strane pancierového štítu a tvorili tzv. nedotknuteľnú zásobu, použiteľnú len v núdzovej situácii.

Hoci boli výkony zbrane na svoju dobu viac než dobré, postupné zvyšovanie hrúbky panciera tankov doviedli velenie Červenej armády k záveru o zastaranosti konceptu protitankových pušiek. Budúcnosť patrila reaktívnym systémom. Preto bol, po výrobe cca 70 kusov tejto zbrane, daný príkaz k zastaveniu jej výroby. Do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko kusov tejto raritnej zbrane.

20 mm protivotankovoje oružje RES obr. 1942 g., Kratkoje rukovodstvo služby, Vojennoje izdateľstvo Narodnogo komissariata oborony, 1942 (20-мм противотанковое ружье РЕС обр. 1942 г., Краткое руководство службы, Военное Издательство Народного Комиссариата Обороны, 1942)
weaponland.ru
https://naboje.org/node/12757#

SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - zbraň na lyžovom podvozku

zbraň na lyžovom "podvozku"
SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - mohutný blok záveru zodpovedajúci výkonu náboja; všimnite si jednoduchý cieľnik na prednej časti nábojovej komory

mohutný blok záveru zodpovedajúci výkonu náboja; všimnite si jednoduchý cieľnik na prednej časti nábojovej komory
SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - nábojová komora

nábojová komora
SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - výkonná úsťová brzda

výkonná úsťová brzda
SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - mierne vyosená muška zbrane a zadná časť úsťovej brzdy

mierne vyosená muška zbrane a zadná časť úsťovej brzdy
SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - náboj 20x150R

náboj 20x150R
SOV - 20 mm protitanková puška RES vz. 1942 - len pre porovnanie - vpravo náboj 20x150R, vľavo náboj 14,5x114 pre protitankové pušky PTRD, resp. PTRS; rozdiel vo výkonnosti je viac než výrazný

len pre porovnanie - vpravo náboj 20x150R, vľavo náboj 14,5x114 pre protitankové pušky PTRD, resp. PTRS; rozdiel vo výkonnosti je viac než výrazný
URL : https://www.valka.cz/SOV-20-mm-protitankova-puska-RES-vz-1942-t223209#621785Verze : 16
MOD