Main Menu
User Menu

Hrdina Bulharské lidové republiky

Hero of the People's Republic of Bulgaria

Hrdina Bulharskej ľudovej republiky

Герой на Народна република България

     
Název:
Name:
Hrdina Bulharské lidové republiky
Název v originále:
Original Name:
Герой на Народна република България
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.06.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
V.Denkov: Bulharské řády a vyznamenání, Sofie 2002
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Bulharske-lidove-republiky-t223151#409049Verze : 1
     
Název:
Name:
Hrdina Bulharské lidové republiky
Název v originále:
Original Name:
Герой на Народна република България
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.06.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
Klenot se stuhou
Klenot:
Badge:
Přední strana (viz obrázek) nepopírá, že jde o dekoraci, která má svůj vzor v Zlaté hvězdě Hrdiny SSSR. Rozměr hvězdy je 34 mm. Řád je vyroben ze zlata o ryzosti 585/1000. Zároveň s tímto řádem obdrží vyznamenaný nositelnou a oficielní kopii (to platí i pro řád Dimitrova). Tato kopie je určena pro běžné nošení, na zadní straně je vyraženo písmeno „R“ a je vyrobena z obecného kovu.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
V.Denkov: Bulharské řády a vyznamenání, Sofie 2002
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Bulharske-lidove-republiky-t223151#409050Verze : 1
Čestné vyznamenání Hrdina Bulharské lidové republiky
Bulhaři po vzoru SSSR tuto dekoraci neuvádějí jako řád, ale jde o čestné vyznamenání, která však patří mezi nejvyšší ocenění občanů Bulharska. Dekorace Hrdiny Bulharska, jak je toto vyznamenání obecně nazývané, bylo založeno Výnosem Prezidia Velkého národního shromáždění číslo 960 ze dne 15. června roku 1948.
Dekorace byla určena pro občany Bulharska, ale i cizince, kteří se zcela mimořádně zasloužili o obranu a osvobození Bulharska. Mezi cizinci nacházíme generalitu SSSR. Řád se uděluje zároveň s řádem Jiřího Dimitrova.
Zároveň s tímto řádem obdrží vyznamenaný nositelnou a oficielní kopii (to platí i pro řád Dimitrova). Tato kopie je určena pro běžné nošení, na zadní straně je vyraženo písmeno „R“ a je vyrobena z obecného kovu.
Řád je doplněn řádovou knížkou a předává se v červené etuji (viz obrázek).
Počet udělení: 58
Literatura:
V.Denkov: Bulharské řády a vyznamenání, Sofie 2002

URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Bulharske-lidove-republiky-t223151#353215Verze : 3
Název
Name
Hrdina Bulharské lidové republiky
Hero of the People's Republic of Bulgaria
Герой на Народна република България
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1964 Chruščov, Nikita Sergejevič
DD.MM.1970 Beregovoj, Georgij Timofejevič
DD.MM.1971 Živkov, Todor Christov
DD.MM.1973 Brežněv, Leonid Iljič
DD.MM.1974 Goranov, Volkan Semjonovič
DD.MM.1976 Brežněv, Leonid Iljič
DD.MM.1978 Stojčev, Vladimir
DD.MM.1979 Tolbuchin, Fjodor Ivanovič
DD.MM.1981 Brežněv, Leonid Iljič
DD.MM.1981 Živkov, Todor Christov
DD.MM.1982 Stojčev, Vladimir
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-Bulharske-lidove-republiky-t223151#623312Verze : 0
MOD