Main Menu
User Menu

21. mechanizovaný prapor [2019- ]

21st Mechanized Battalion

21. mechanizovaný prápor

     
Název:
Name:
21. mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
21. mechanizovaný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.2019
Předchůdce:
Predecessor:
21. smíšený mechanizovaný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.2019-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.06.2019-DD.MM.RRRR Trebišov, Kasárny kpt. Nálepku

Velitel:
Commander:
01.06.2019-DD.MM.RRRR Plávka, Róbert (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://21zmpr.mil.sk/85293/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/21-mechanizovany-prapor-2019-t223140#621573Verze : 0
MOD
Oficiálna tlačová správa:


"V piatok 31. mája 2019 sa pri príležitosti reorganizačných zmien uskutočnil nástup príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov (21.zmpr). Po takmer desiatich rokoch sa od 21.zmpr dňom 1.júna 2019 odčlenila tanková rota a zároveň vznikla nová ženijná čata v rámci roty bojovej podpory. Zmenou prešiel aj názov práporu, keď od 1. júna 2019 je jeho názov 21. mechanizovaný prápor Trebišov.


Na slávnostnom nástupe sa zúčastnili aj bývalí velitelia práporu, ktorí prijali pozvanie veliteľa 21.zmpr podplukovníka Róberta Plávku."


Zdroj:
https://21zmpr.mil.sk/85293/?pg=1


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/621499
URL : https://www.valka.cz/21-mechanizovany-prapor-2019-t223140#621790Verze : 0
MOD