Main Menu
User Menu

Tankový prapor [2019- ]

Tank Battalion

Tankový prápor

     
Název:
Name:
Tankový prapor
Originální název:
Original Name:
Tankový prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.2019
Předchůdce:
Predecessor:
21. smíšený mechanizovaný prapor (tanková rota)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.2019-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.06.2019-DD.MM.RRRR Trebišov, Kasárny kpt. Nálepku

Velitel:
Commander:
01.06.2019-DD.MM.RRRR Bodnár, Ľubomír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-prapor-2019-t223085#621455Verze : 0
MOD

Citace :

6. júna 2019 sa pri príležitosti vzniku tankového práporu uskutočnil v trebišovských kasárňach vojenský nástup za účasti veliteľa pozemných síl generálmajora Jindřicha Jocha, veliteľa 2. mechanizovanej brigády brigádneho generála Vladimíra Kubáňa, členov Klubu generálov SR a bývalých funkcionárov Tankového práporu, ktorý zanikol v roku 2009.


Počas slávnostného ceremoniálu odovzdal veliteľ 21. mechanizovaného práporu tankovú rotu veliteľovi novovzniknutému Tankovému práporu. Novému veliteľovi Tankového práporu podplukovníkovi Ľubomírovi Bodnárovi zároveň brigádny generál Vladimír Kubáň odovzdal zástavu zaniknutého tankového práporu, ktorý pokračuje v tradícii tankového vojska v posádke Trebišov.


Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že novovzniknutý tankový prápor ako súčasť ťažkej mechanizovanej brigády bude po postupnom docvičení schopný plniť úlohy, ktoré mu budú stanovené. Rovnako zaželal všetkým príslušníkom Tankového práporu Trebišov, ako aj príslušníkom 21. mechanizovaného práporu Trebišov veľa síl, zdravia a odhodlania pri plnení ich služobných úloh.https://mbpo.mil.sk/85349/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-prapor-2019-t223085#621664Verze : 0