Main Menu
User Menu
T-72-T21 bol modernizačný projekt pre tank T-72 predstavený spoločnosťou Konštrukta Defence v spolupráci so spoločnosťu GIAT. Modernizácia bola pomerne drastická, nakoľko z pôvodného tanku T-72 zostal iba upravený podvozok, na ktorý bola integrovaná veža T21 odvodená z Francúzskeho tanku Leclerc (hmotnosť veže cca 15000 kg kvôli obmedzeniam použitého podvozku). Pre vežu sa plánoval použiť 120 mm kanónom F1 (CN-120-24 Lisse) s hladkým vývrtom hlavne a automatom nabíjania (18 nábojov v automate oproti 22 v automate tanku Leclerc), takže počet členov osádky zostal zachovaný ako v pôvodnom T-72 (3 osoby, z toho veliteľ (vľavo) a strelec (vpravo) vo veži). Stabilizovaný kanón s tepelnou ochranou hlavne mal byť umiestnený v strede veže medzi veliteľom a strelcom, automat nabíjania s muníciou v zadnej časti veže. Odhadovaná rýchlosť streľby 10-12 výtrelov za minútu, celkové množstvo vezenej munície 44 kusov. Ako doplnková výzbroj mohol byť použitý spriahnutý guľomet (kalibru 7,62mm, alebo 12,7mm), prípadne externe umiestnený protilietadlový guľpmet (7,62mm, 12,7mm), alebo 30mm kanón (2A42).

Ako systém riadenia paľby mohol byť použitý systém odvodený z T-72M2, alebo upravený z tanku Leclerc v závislosti na finančných možnostiach klienta a politických obmedzeniach.

Veža T21 je chránená kompozitným pancierom (spredu a čiastočne z bokov), obdobným tomu, čo je použitý na tanku Leclerc. Pancierovanie bolo navrhnuté ako modlulárne, zadná časť veže je zo štandartného homogénneho oceľového panciera. Ako doplnkvé pancierovanei je plánované použitie dynamického (reaktívneho) pancierovania (DYNAS, BRENUS)V. Munícia je uložená za prepážkou a konštrukcia veže zabezpečuje usmernenie energie pri jej výbuchu mimo veže. Pre pohon veže boli plánované elektromotory. Na vlastnú obranu je vež vybavená 14 vrhačmi dymových granátov (7 na každej strane).


Projekt bol predstavený okolo roku 2000 (IDET 2001?), pričom náklady na jednu vežu sa v tej dobe odhadovali na 2,5-3 milióny dolárov. Okrem tanku T-72 bolo možné vežu použiť aj na ďalšie obdobné tanky, napr. Leopard 1, T-80 alebo M60. Hmotnosť a rozmery veže nemenili podstatným spôsobom mobilitu tanku, ale projekt mimo ideových prezentácii (počítačových modelov rôznych konfigurácií výzbroje), prípadne modelu nebol realizovaný.

Zdroj: m.blog.daum.net
www.deviantart.com
https://www.tanksim.com/topic9.htm
https://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/t21.htm
URL : https://www.valka.cz/SVK-FRA-T-72-T21-t223067#621394Verze : 3
MOD