Main Menu
User Menu

VHS-BG

VHS-BG

VHS-BG

     
Název:
Name:
VHS-BG
Originální název:
Original Name:
VHS-BG
Kategorie:
Category:
jednoranný granátomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR HS Produkt d.o.o., Karlovac
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,970 kg
Ráže:
Calibre:
40 mm
Náboj:
Cartridge:
40 x 46 mm SR
Délka:
Length:
345 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
260 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
0 (jednoranná zbraň / single-shot weapon)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
5-7 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) se zasunutou ramenní opěrkou
s vysunutou ramenní opěrkou: 675 mm


max. dostřel: 450 m
Zdroje:
Sources:
www.hs-produkt.hr
anastasia-company.com

URL : https://www.valka.cz/VHS-BG-t223038#621349Verze : 0
MOD