Main Menu
User Menu

CZK - LR-122 (122-JROF-L, neřízená raketa)

Neřízená raketová střela LR-122 (122-JROF-L)
- ráže rakety: 122 mm
- délka rakety: 1940 mm
- hmotnost rakety: 47 kg (jiné prameny uvádějí 46,25 kg)
- dostřel rakety (vrtulník-zem): až 4000 m
- hlavice: tříštivo-trhavá
- hmotnost hlavice: nezjištěna (lze předpokládat, že byla totožná s pozemní verzí)


Raketomet LRM-122 (GRAD-L)
- ráže raketnice: 122,4 mm
- počet hlavní: 4
- hmotnost prázdného raketometu: 55 kg (jiné prameny uvádějí až 61 kg)
- hmotnost plně vyzbrojené raketometu: 247 kg
- délka raketometu: 1550 mm
- šířka raketometu: 300 mm
- výška raketometu: 350 mm (jiné prameny uvádějí 355 mm)


Stručná historie
Z popudu vedení ČSLA byl vyvinut nový čtyřhlavňový raketomet upravený pro vypouštění leteckých neřízených raket ráže 122 mm proti pozemním cílům. Konštrukta Trenčín při jeho vývoji vycházela ze samohybného raketometu vz. 70 a neřízené raketové střely 122-JROF. Oproti pozemní verzi došlo u letecké k několika změnám, které umožnily použití raketometu na letadlech a vrtulnících. Například, byl přepracován způsob odpalování, zkrácen raketový motor a zvýšena citlivost nárazového zapalovače na malé úhly dopadu. Vývoj raketometu ukončila Konštrukta Trenčín v roce 1986.


Podle pamětníků probíhaly jedny ze střeleckých zkoušek v roce 1989 ve vojenském prostoru u Malacek. K nesení raket byl použit vrtulník Mi-24V. U zkoušených raket občas docházelo k velkému dálkovému a stranovému rozptylu. Příčinou byl proud vzduchu od rotoru a některé režimy letu. V průběhu zkoušek došlo i k takzvané "pumpáži", když motory vrtulníku nasály větší množství spálených plynů z vystřelených raket.


Na zbrojních veletrzích byl slovenskými firmami nabízen raketomet LRM-122 jako součást výzbroje lehkých bitevních letadel. Armáda ČR se těchto raket zbavila v roce 2004, když je nabídla do aukce ve velkém množství, pod označením 122-JROF-L.


Poznámka
Použité vyobrazení převzato z níže uvedených zdrojů.


Zdroj
Zdeněk Vopat a kol.: Konštrukta Trenčín, Magnet Press Slovakia, Bratislava 2000, ISBN 80-968327-8-6
Letecká neřízená raketa LR-122 s raketometem LRM-122, prospekt VÚ 030, Praha, bez data vročení
Missile LR 122, prospekt ZVS, s.p., Dubnica nad Váhom, SR, bez data vročení

Internet
http://www.army.cz/mo/vyber/2004/0618.doc
www.militaryphotos.net
www.militaryphotos.net
www.valka.cz
http://www.vrtulnik.cz/mil/grady.htm
CZK - LR-122 (122-JROF-L, neřízená raketa) - LRM-122

LRM-122
URL : https://www.valka.cz/CZK-LR-122-122-JROF-L-nerizena-raketa-t22273#236911Verze : 0
MOD
Jedna fotočka z výstavy IDEE v Trenčíne, stánok Konštrukty Trenčín.
URL : https://www.valka.cz/CZK-LR-122-122-JROF-L-nerizena-raketa-t22273#236807Verze : 0
část letecké verze LR122, jinak je to část školní rakety získaná z vrakoviště 5.slp v Líních v 80.letech


Pozn. buko1: vkladateľ je zároveň autor snímky a majiteľ uvedenej rakety
URL : https://www.valka.cz/CZK-LR-122-122-JROF-L-nerizena-raketa-t22273#240145Verze : 0
vlastní foto Vyškov
URL : https://www.valka.cz/CZK-LR-122-122-JROF-L-nerizena-raketa-t22273#485440Verze : 0
MOD
vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-LR-122-122-JROF-L-nerizena-raketa-t22273#487761Verze : 0
MOD
LZMH-1
Používá se pro neřízenou leteckou raketu LR-112.
Hlavový, mechanický, nárazový, s roznětkovou pojistkou a mechanickou maskovou jistotou.


Možnosti nastavení zapalovače:
Okamžitý
S krátkodobým zpožděním – 0,012 s
S dlouhodobým zpožděním – 0,060 s


1) Roznětka
2) Úderník
3) Odpružený doraz
4) Rozbuška
5) Počinová náplň
6) Pyrotechnické zpožďovače
7) Pyrotechnický zpožďovač
8) Závaží
9) Pružina
10) Tělo všesměrového ústrojí
11) Vybrání pro úderník
12) Membrána
13) Pouzdro úderníku s kolíkem
14) Tělo zapalovače
15) Krytka


Při výstřelu a při letu:
Při výstřelu dojde vlivem ss, sjede setrvačnostní objímka směrem dolů a vlivem rotace dojde k uvolnění horní kuličky. Silou nabíhání se vrátí celá objímka nahoru a zároveň dojde k uvolnění dvou kuliček uprostřed a k uvolnění úderníku, který je vytlačen směrem nahoru. Tímto dojde k uvolnění roznětkové pojistky a vlivem pružiny roznětkové pojistky se tato přesune pod jehlu. Poté je zapalovač odjištěn a čeká na náraz.


Při nárazu:
Dochází k napíchnutí roznětky a zde je zajištěn prošleh třemi cestami. Okamžitě, s malým zpožděním a velkým zpožděním. Pokud střela nedopadne napřímo, tak při dopadu je za pomocí všesměrového ústrojí vytlačeno celé pouzdro s roznětkou proti jehle a roznětka se napíchne na jehlu.
*
URL : https://www.valka.cz/CZK-LR-122-122-JROF-L-nerizena-raketa-t22273#528040Verze : 0