Main Menu
User Menu
Reklama

BB - R. N. Andrea Doria (1913)

     
Název:
Name:
R. N. Andrea Doria
Originální název:
Original Name:
R. N. Andrea Doria
Kategorie:
Category:
bitevní loď
Třída:
Class:
Caio Duilio
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
Arsenale militare marittimo della Spezia, La Spezia
Založení kýlu:
Laid Down:
24.03.1912
Spuštění na vodu:
Launched:
30.03.1913
Uvedení do služby:
Commissioned:
13.03.1916
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
16.09.1956
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Posádka:
Crew:
1.230 důstojníků, poddůstojníků a námořníků 1)

1,230 Officers, NCOs and Enlisted 1)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
23333 2) t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Délka:
Length:
176,10 3) m
Šířka:
Beam:
28,00 m
Ponor:
Draught:
8,91 4) m
Pancéřování:
Armour:
1914:
boky: 100–250 mm
paluba: 24–40 mm
hlavní dělové věže: 240–280 mm
barbety: 130–230 mm
velitelská věž: 280 mm


1937:
paluba: 135–166 mm
barbety: 130–280 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1914:
24x kotel Yarrow
3x parní turbína Parsons


1937:
8x kotel Yarrow
2x parní turbína Belluzzo
Výkon:
Power:
23862,4 5) kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
4 6)
Zásoba paliva:
Fuel Load:
520 7) t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
39,8 8) km/h
Dosah:
Range:
8889,6 km při rychlosti 18,5 9) km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1914:
9x 305 mm dělo Cannone da 305/46 Mod. 1909 (3x III)
4x 305 mm dělo Cannone da 305/46 Mod. 1909 (2x II)
16x 152 mm dělo Cannone da 152/45 Mod. 1911 (16x I)
19x 76 mm dělo Cannone da 76/50 Mod. 1909 (19x I)
6x 76 mm dělo Cannone da 76/40 Mod. 1916/17 (6x I)
6x 40 mm dělo Cannone-Mitragliera da 40/39 Mod. 1915/17 (6x I)
2x 450 mm torpédomet Elswick 450/1906 E (2x I)
- 6x torpédo A 95/450
1x 450 mm torpédomet De Luca 450/198 D (1x I)
- 3x torpédo A 95/450


1940:
6x 320 mm dělo Cannone da 320/44 Mod. 1934 (2x III)
4x 320 mm dělo Cannone da 320/44 Mod. 1934 (2x II)
12x 135 mm dělo Cannone da 135/45 Mod. 1937 (4x III)
10x 90 mm dělo Cannone da 90/50 Mod. 1939 (10x I)
16x 37 mm kanon Cannone-Mitragliera da 37/54 Mod. 1938 (8x II)
3x 37 mm kanon Cannone-Mitragliera da 37/54 Mod. 1938 (3x I)
12x 20 mm kanon Cannone-Mitragliera da 20/65 Mod. 1935 (6x II)
Vybavení:
Equipment:
?
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
1) před rekonstrukcí
posádka po rekonstrukci: 1.495 celkem
2) před rekonstrukcí
standardní výtlak po rekonstrukci: 29161 t
3) před rekonstrukcí
délka po rekonstrukci: 186,90 m
4) před rekonstrukcí
ponor po rekonstrukci: 9,44 m
5) před rekonstrukcí
výkon po rekonstrukci: 63384,5 kW ? ot/min
6) před rekonstrukcí
šroubů po rekonstrukci: 2
7) před rekonstrukcí
- uhlí
- mazut: 400 t
po rekonstrukci
- uhlí: 1476 t
- mazut: 845 t
8) před rekonstrukcí
rychlost po rekonstrukci: 50 km/h
9) před rekonstrukcí
dosah po rekonstrukci: 6278,3 km při rychlosti 37 km/h

08.04.1937-20.10.1940 - rekonstrukce
01.11.1956 - vyškrtnuta z lodního rejstříku a následně prodána k sešrotování
Zdroje:
Sources:
www.pietrocristini.com
www.agenziabozzo.it
it.wikipedia.org
en.wikipedia.org
Pejčoch, Ivo - Novák, Zdeněk - Hájek, Tomáš: Válečné lodě [4] (Praha, Naše vojsko s. p., 1993, str. 115, ISBN 80-206-0357-3)
URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Andrea-Doria-1913-t22259#654385Verze : 1
MOD
R. N. Andrea Doria

Zdroj: it.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Andrea-Doria-1913-t22259#84393Verze : 1
R. N. Andrea Doria

Zdroj: vlastní archiv ...

URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Andrea-Doria-1913-t22259#96103Verze : 1