Main Menu
User Menu
Reklama

BB - R. N. Conte di Cavour (1911)

     
Název:
Name:
R. N. Conte di Cavour
Originální název:
Original Name:
R. N. Conte di Cavour
Kategorie:
Category:
bitevní loď
Třída:
Class:
Conte di Cavour
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
Arsenale militare marittimo della Spezia, La Spezia
Založení kýlu:
Laid Down:
10.08.1910
Spuštění na vodu:
Launched:
10.08.1911
Uvedení do služby:
Commissioned:
01.04.1915
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
11.11.1940 potopena / sunk by Fairey Swordfish
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR V. divize bitevních lodí
Posádka:
Crew:
31 důstojníků, 969 poddůstojníků a námořníků 1)

31 Officers, 969 NCOs and Enlisted 1)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
23458 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
25489 2) t
Délka:
Length:
176,10 3) m
Šířka:
Beam:
28,00 4) m
Ponor:
Draught:
9,40 5) m
Pancéřování:
Armour:
1914:
boky: 80–250 mm
paluba: 24–40 mm
hlavní dělové věže: 240–280 mm
barbety: 130–230 mm
velitelská věž: 280 mm


1937:
paluba: 135–166 mm
barbety: 130–280 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1914:
24x kotel Babcock & Wilcox
3x parní turbína Parsons


1937:
8x kotel Yarrow
2x parní turbína Belluzzo / Parsons
Výkon:
Power:
23116,7 6) kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
4 7)
Zásoba paliva:
Fuel Load:
1473 8) t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
39,8 9) km/h
Dosah:
Range:
8889,6 km při rychlosti 18,5 10) km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1914:
9x 305 mm dělo Cannone da 305/46 Mod. 1909 (3x III)
4x 305 mm dělo Cannone da 305/46 Mod. 1909 (2x II)
18x 120 mm dělo Cannone da 120/50 Mod. 1909 (18x I)
14x 76 mm dělo Cannone da 76/50 Mod. 1909 (14x I)
3x 450 mm torpédomet (3x I)


1920:
9x 305 mm dělo Cannone da 305/46 Mod. 1909 (3x III)
4x 305 mm dělo Cannone da 305/46 Mod. 1909 (2x II)
18x 120 mm dělo Cannone da 120/50 Mod. 1909 (18x I)
13x 76 mm dělo Cannone da 76/50 Mod. 1909 (14x I)
6x 76 mm dělo Cannone da 76/40 Mod. 1916/17 (6x I)
3x 450 mm torpédomet (3x I)


1937:
6x 320 mm dělo Cannone da 320/44 Mod. 1934 (2x III)
4x 320 mm dělo Cannone da 320/44 Mod. 1934 (2x II)
12x 120 mm dělo Cannone da 120/50 Mod. 1933 (6x II)
8x 100 mm dělo Cannone da 100/47 Mod. 1928 (4x II)
16x 37 mm kanon Cannone-Mitragliera da 37/54 Mod. 1938 (8x II)
12x 20 mm kanon Cannone-Mitragliera da 20/65 Mod. 1935 (6x II)
Vybavení:
Equipment:
?
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
1) před rekonstrukcí
posádka po rekonstrukci: 1.260 celkem
2) před rekonstrukcí
plný výtlak po rekonstrukci: 29567 t
3) před rekonstrukcí
délka po rekonstrukci: 186,40 m
4) před rekonstrukcí
šířka po rekonstrukci: 28,60 m
5) před rekonstrukcí
ponor po rekonstrukci: 10,42 m
6) před rekonstrukcí
výkon po rekonstrukci: 69350,1 kW ? ot/min
7) před rekonstrukcí
šroubů po rekonstrukci: 2
8) uhlí
mazutu: 864 t
9) před rekonstrukcí
rychlost po rekonstrukci: 51,9 km/h
10) před rekonstrukcí
dosah po rekonstrukci: 5741,2 km při rychlosti 37 km/h

12.10.1933-01.06.1937 - rekonstrukce
DD.05.1941 - zahájeny opravy
09.06.1941 - vyzdvižena
12.07.1941 - umístěna do plovoucího doku
DD.09.1942 - znovu zprovozněny děla
DD.06.1943 - opravy zastaveny
08.09.1943 - ukořistěna Němci
17.02.1945 - poškozena při náletu
23.02.1945 - převrátila se
27.02.1947 - sešrotována
Zdroje:
Sources:
digilander.libero.it
www.agenziabozzo.it
it.wikipedia.org
en.wikipedia.org
Pejčoch, Ivo - Novák, Zdeněk - Hájek, Tomáš: Válečné lodě [4] (Praha, Naše vojsko s. p., 1993, str. 115, ISBN 80-206-0357-3)
URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Conte-di-Cavour-1911-t22230#654011Verze : 1
MOD
R. N. Conte di Cavour

Zdroj: it.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Conte-di-Cavour-1911-t22230#84231Verze : 1
R. N. Conte di Cavour

Zdroj: archiv autora ...

BB - R. N. Conte di Cavour (1911) - Po útoku v Tarentu

Po útoku v Tarentu
BB - R. N. Conte di Cavour (1911) - Po útoku v Tarentu

Po útoku v Tarentu
URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Conte-di-Cavour-1911-t22230#96105Verze : 1
R. N. Conte di Cavour

Zdroj: archiv autora ...

BB - R. N. Conte di Cavour (1911) - Po útoku v Tarentu

Po útoku v Tarentu
BB - R. N. Conte di Cavour (1911) - Po útoku v Tarentu

Po útoku v Tarentu
BB - R. N. Conte di Cavour (1911) - Po útoku v Tarentu

Po útoku v Tarentu
URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Conte-di-Cavour-1911-t22230#96107Verze : 1
R. N. Conte di Cavour

Zdroj: archiv autora ...

BB - R. N. Conte di Cavour (1911) - Po útoku v Tarentu

Po útoku v Tarentu
BB - R. N. Conte di Cavour (1911) - Po útoku v Tarentu

Po útoku v Tarentu
URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Conte-di-Cavour-1911-t22230#96108Verze : 1
Jednotka byla členem tohoto uskupení:
5. Divize bitevních lodí (po celou dobu služby)
URL : https://www.valka.cz/BB-R-N-Conte-di-Cavour-1911-t22230#114296Verze : 0