Main Menu
User Menu

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda

Royal and Military Order of Saint Ferdinand

Real y Militar Orden de San Fernando

     
Název:
Name:
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda
Název v originále:
Original Name:
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Vavrínový velkokríž
Individuálny vavrínový kríž
Kolektívny vavrínový kríž

Individuálna vojenská medaila
Kolektívna vojenská medaila
Poznámka:
Note:
dekorácia známa ako Vavrínový kríž Sv. Fernanda (Cruz Laureada de San Fernando)

- udelované v kláštore Escorial
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#619816Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Vavřínový velkokříž Svatého Ferdinanda
Název v originále:
Original Name:
Gran Cruz Laureada de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- udeluje sa velitelom armád a generálom
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
http://elalcazar.org/rosf.htm
www.protocolo.org

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - Caudillo s velkorížom Sv. Fernanda

Caudillo s velkorížom Sv. Fernanda
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - umiestnenie rádu na uniforme

umiestnenie rádu na uniforme
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#619817Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - kříž
Název v originále:
Original Name:
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#627161Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - vojenská medaile
Název v originále:
Original Name:
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#627162Verze : 0
MOD
kolektívna stuha udelovaná jednotkám


www.grandesbatallas.es

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - zástava regulárov z Ceuta zdobená 10 kolektívnymi stuhami San Fernando

zástava regulárov z Ceuta zdobená 10 kolektívnymi stuhami San Fernando
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#626018Verze : 0
MOD
Název
Name
Vavřínový velkokříž Svatého Ferdinanda
Laureate Grand Cross Order of Saint Ferdinand
Gran Cruz Laureada de San Fernando
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#626030Verze : 0
MOD
Název
Name
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - kříž
Royal and Military Order of Saint Ferdinand - Cross
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#627163Verze : 0
MOD
Název
Name
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - vojenská medaile
Royal and Military Order of Saint Ferdinand - Military Medal
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#627164Verze : 0
MOD
Vojenský rád sv. Ferdinanda
Orden Militar de San FerdinandoRád ktorý v roku 1811 bol založený počas napoleonských vojen. Rád bol založený ako vojenský záslužný rád. Zasvätený je sv. Ferdinandovi III. /1198 až 1252/ kráľovi Kastílie a Leonu. V súčasnej dobe je zrušený.


Rozdeľuje sa do piatich číslovaných tried:
- 5. trieda /veľkostuha, hviezda/
- 4. trieda /na prsiach, iná hviezda/
- 3. trieda /na prsiach, kríž bez venca, hviezda/
- 2. trieda /na prsiach, hviezda/
- 1. trieda /na prsiach, kríž a hviezda bez venca/


Stuha je červená so žltými postrannými pruhmi.
Hviezda 5. trieda je strieborný rádový kríž v strede s postavou svätca s dvoma zástavami a heslom.
Hviezda 4. a 2. trieda je strieborný briliantujúci rádový kríž v strede červený kríž so zlatým venčekom a heslom.
Hviezda 3. a 1. trieda je strieborný briliantujúci rádový kríž v strede červený kríž bez venca s heslom.


Odznak tvorí zlatý osemhrotý do biela smaltovaný kríž s guličkami na konci a vavrínovým vencom medzi ramenami kríža (okrem 3. a 1 triedy). V okrúhlom strede je postava sv. Ferdinanda vo farbe a okolo nápis Vojenským zásluhám (Al mérito militar). Zo zadu je červený kríž v bielom poli na ktorom je položený zlatý veniec. U 3. a 1 triedy je v strede postava svätca nahradená dvoma zemeguľami pod korunkou.
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#150390Verze : 0
Královna Isabela Španělská dala nový statut řádu dne 19.května 1862. Samotný řád byl založen již 31.srpna 1811 a to říšským parlamentem. Jeho určení bylo za vojenské zásluhy a král Ferdinand VII. Dne 10.července 1815 potvrdil platnost řádu a řádových stanov. Tento řád tedy nezaložil panovník.Byl však založen z rozhodnutí zástupci lidu v boji za svobodu, v bojích proti Napoleonovi a jeho soldatesce.Vlastním cílem řádu bylo pozvednou ducha odporu. A rozdmýchat válečné nadšení lidu k odporu proti Francouzům. Po návratů na trůn byl však králem Ferdinandem VII. Sankcionován. Přesto obdržel nový statut a své jméno nese po králi Ferdinandovi III. Svatém (1230-1252), králi Leonu a Kastilie,který byl papežem Klementem X. prohlášen za svatého. I proto nese řád obraz tohoto světce v rytířské zbroji a královském plášti s korunou na hlavě, meč a říšské jablko v rukou, vedle modrý a červený prapor, symbol řádu.

Řád se nosí na červené stuze se žlutým pruhem u každého okraje a je tvořen osmihrotým křížem, bíle smaltovaným s kuličkami na hrotech,jehož ramena jsou spojeny vavřínovým věncem a klenot je převýšen oválným věncem s vavřínu. Medailon má modré mezikruží okolo obrazu světce se zlatým nápisem AL MERITO MILITARE. Řádová hvězda má tvar rytířského kříže,ale není smaltovaná, je větší a briliantující. U hvězdy chybí převýšení, věnec.


Literatura:
Maxmilián Gritzner: Ritter und Verdienstorden, Lipsko 1893
A.M.Perrot: Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion, Leipzig 1821(reprint)

URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#304498Verze : 0
Název
Name


Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#687441Verze : 1
MOD