Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda

Royal and Military Order of Saint Ferdinand
Real y Militar Orden de San Fernando
     
Název:
Name:
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda Royal and Military Order of Saint Ferdinand
Název v originále:
Original Name:
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Vavrínový velkokríž
Individuálny vavrínový kríž
Kolektívny vavrínový kríž

Individuálna vojenská medaila
Kolektívna vojenská medaila
Laureate Grand Cross
Individual Laureate Cross
Collective Laureate Cross

Individual Military Medal
Collective Military Medal
Poznámka:
Note:
dekorácia známa ako Vavrínový kríž Sv. Fernanda (Cruz Laureada de San Fernando)

- udelované v kláštore Escorial
decoration known as Laureate Cross of Saint Ferdinand
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#619816 Verze : 2
     
Název:
Name:
Vavřínový velkokříž Svatého Ferdinanda Laureate Grand Cross Order of Saint Ferdinand
Název v originále:
Original Name:
Gran Cruz Laureada de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- udeluje sa velitelom armád a generálom - award reserved for armies commanders and generals
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
http://elalcazar.org/rosf.htm
www.protocolo.org

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - Caudillo s velkorížom Sv. Fernanda

Caudillo s velkorížom Sv. Fernanda
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - umiestnenie rádu na uniforme

umiestnenie rádu na uniforme
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#619817 Verze : 1
     
Název:
Name:
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - kříž Royal and Military Order of Saint Ferdinand - Cross
Název v originále:
Original Name:
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#627161 Verze : 0
     
Název:
Name:
Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - vojenská medaile Royal and Military Order of Saint Ferdinand - Military Medal
Název v originále:
Original Name:
Real y Militar Orden de San Fernando
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.08.1811
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#627162 Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#711293 Verze : 0
kolektívna stuha udelovaná jednotkám


www.grandesbatallas.es

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - zástava regulárov z Ceuta zdobená 10 kolektívnymi stuhami San Fernando

zástava regulárov z Ceuta zdobená 10 kolektívnymi stuhami San Fernando
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#626018 Verze : 0
Vojenský rád sv. Ferdinanda
Orden Militar de San Ferdinando
Rád ktorý v roku 1811 bol založený počas napoleonských vojen. Rád bol založený ako vojenský záslužný rád. Zasvätený je sv. Ferdinandovi III. /1198 až 1252/ kráľovi Kastílie a Leonu. V súčasnej dobe je zrušený.
Rozdeľuje sa do piatich číslovaných tried:
- 5. trieda /veľkostuha, hviezda/
- 4. trieda /na prsiach, iná hviezda/
- 3. trieda /na prsiach, kríž bez venca, hviezda/
- 2. trieda /na prsiach, hviezda/
- 1. trieda /na prsiach, kríž a hviezda bez venca/
Stuha je červená so žltými postrannými pruhmi.
Hviezda 5. trieda je strieborný rádový kríž v strede s postavou svätca s dvoma zástavami a heslom.
Hviezda 4. a 2. trieda je strieborný briliantujúci rádový kríž v strede červený kríž so zlatým venčekom a heslom.
Hviezda 3. a 1. trieda je strieborný briliantujúci rádový kríž v strede červený kríž bez venca s heslom.
Odznak tvorí zlatý osemhrotý do biela smaltovaný kríž s guličkami na konci a vavrínovým vencom medzi ramenami kríža (okrem 3. a 1 triedy). V okrúhlom strede je postava sv. Ferdinanda vo farbe a okolo nápis Vojenským zásluhám (Al mérito militar). Zo zadu je červený kríž v bielom poli na ktorom je položený zlatý veniec. U 3. a 1 triedy je v strede postava svätca nahradená dvoma zemeguľami pod korunkou.
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#150390 Verze : 1
Královna Isabela Španělská dala nový statut řádu dne 19.května 1862. Samotný řád byl založen již 31.srpna 1811 a to říšským parlamentem. Jeho určení bylo za vojenské zásluhy a král Ferdinand VII. Dne 10.července 1815 potvrdil platnost řádu a řádových stanov. Tento řád tedy nezaložil panovník.Byl však založen z rozhodnutí zástupci lidu v boji za svobodu, v bojích proti Napoleonovi a jeho soldatesce.Vlastním cílem řádu bylo pozvednou ducha odporu. A rozdmýchat válečné nadšení lidu k odporu proti Francouzům. Po návratů na trůn byl však králem Ferdinandem VII. Sankcionován. Přesto obdržel nový statut a své jméno nese po králi Ferdinandovi III. Svatém (1230-1252), králi Leonu a Kastilie,který byl papežem Klementem X. prohlášen za svatého. I proto nese řád obraz tohoto světce v rytířské zbroji a královském plášti s korunou na hlavě, meč a říšské jablko v rukou, vedle modrý a červený prapor, symbol řádu.

Řád se nosí na červené stuze se žlutým pruhem u každého okraje a je tvořen osmihrotým křížem, bíle smaltovaným s kuličkami na hrotech,jehož ramena jsou spojeny vavřínovým věncem a klenot je převýšen oválným věncem s vavřínu. Medailon má modré mezikruží okolo obrazu světce se zlatým nápisem AL MERITO MILITARE. Řádová hvězda má tvar rytířského kříže,ale není smaltovaná, je větší a briliantující. U hvězdy chybí převýšení, věnec.


Literatura:
Maxmilián Gritzner: Ritter und Verdienstorden, Lipsko 1893
A.M.Perrot: Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion, Leipzig 1821(reprint)

URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-a-vojensky-rad-Svateho-Ferdinanda-t222297#304498 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více