Main Menu
User Menu

54. bombardovací letecká divize [1944-RRRR]

54th Bomber Aviation Division

54. bombardovacia letecká divízia

54-я бомбардировочная авиационная дивизия (54 бад)

     
Název:
Name:
54. bombardovací letecká divize
Originální název:
Original Name:
54-я бомбардировочная Орловская авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
54. letecká divízia ďalekého dosahu
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.12.1944-DD.MM.RRRR 4. gardový bombardovací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
26.12.1944-DD.MM.RRRR Ščjolkin, Vasilij Antonovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
26.12.1944-DD.MM.RRRR Šejchov, Gusein Melikovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oriolská 1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
26.12.1944 – 09.05.1945
09.08.1945 – 03.09.1945

1) zdedený po predchodcovi
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)
https://www.valka.cz/topic/new/514396
URL : https://www.valka.cz/54-bombardovaci-letecka-divize-1944-RRRR-t222165#619512Verze : 0
MOD