Main Menu
User Menu

Maxmilián I.

Císař římský Maxmilián I.


(1459 - 1519)
URL : https://www.valka.cz/Maxmilian-I-t22211#84129Verze : 0
Narodil se jako syn císaře Fridricha III. z rodu Habsburků, zvaného "poslední rytíř" roku 1459. V osmnácti letech se oženil s Marií Burgundskou, dědičkou vévody burgundského Karla Smělého. Velice tím proti sobě popudil francouzského krále Ludvíka XI., který rovněž usiloval o získání Burgundska, ke kterému tehdy náleželo i Nizozemí pro rod Valois. Od roku 1486 byl navíc římským králem a v roce 1493 se nechal korunovat na císaře.

Maxmiliánovi I. se podařilo potlačit povstání v Nizozemí v letech 1486-89, které proti němu podnítil francouzský král a poté dobyl zpět Dolní Rakousy, které jeho otci odňal uherský král Matyáš Korvín. V roce 1492 odrazil turecký nápor v Uhrách a zajistil si uznání za budoucího krále od uherských stavů. Zato v Itálii se svými ambicemi neuspěl. Přestože se spojil s Angličany, aby porazil francouzského krále Karla VIII., byl poražen a ztratil Milánsko a Veronu. Francouzi se proti němu spojili s Benátčany, navíc se k nim připojil papež Julius II. a v Německu proti jeho snahám o posílení císařské moci vystupovala říšská knížata.

Rovněž pokus získat Bretaň sňatkem s Annou Bretaňskou se nesetkal s úspěchem. Přesto mnohem více než v bitvách získal Maximilián I. právě sňatkovou politikou! Svého syna Filipa oženil s jedinou dcerou Ferdinanda II. a Isabely I., katolických panovníků Španělska, čímž pro svého vnuka Karla V. zajistil španělský trůn. A v roce 1521 provdal svoji vnučku za krále Vladislava II. Jagellonského, v důsledku čehož nastoupili Habsburkové v roce 1526 i na český trůn.
URL : https://www.valka.cz/Maxmilian-I-t22211#84296Verze : 1