Main Menu
User Menu

Hospodářská četa motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády [1939-1939]

Service Platoon of the Motorized Regiment (10th Cavalry Brigade)

Pluton gospodarczy pułku zmotoryzowanego 10 Brygady Kawalerii

Hospodářská četa motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády – Service Platoon of the Motorized Regiment (10th Cavalry Brigade) – Pluton gospodarczy pułku zmotoryzowanego 10 Brygady Kawalerii

Pro pluky 10. jezdecké brigády byly válečné stavy čety a trénu stanoveny nařízením Hlavního štábu L.dz.686/Mob ze dne 23.12.1938 - tabulka č. 15.
Hospodářská četa byla výkonným orgánem hospodářsko-technické správy. Její součástí byl rovněž trén.

Organizační struktura hospodářské čety pluků 10. jezdecké brigády:
velitel čety (praporčík – chorąży), materiálový poddůstojník, 2 kuchaři, obuvník, krejčí, vedoucí důstojnické jídelny, 2 kuchaři důst. jídelny.
Plně motorizovaný trén tvořilo:
12 nákladních automobilů do 2t s řidiči a závozníky:
3 pro převoz munice
3 pro převoz PHM s přívěsy pro převoz PHM
1 kuchyňský s polní kuchyní
1 důstojnická jídelna
1 zavazadlový
1 kancelářský
1 pro převoz potravin
1 pro převoz techniky
1 malý nákl. automobil do 1t pro převoz masa + řidič a závozník

Tabulkové stavy čety:

Tabulkové počty čety Počet
Etat plutonu Ilość
důstojníci 0
oficerowie 0
poddůstojníci + mužstvo 3+31
podoficerowie + szeregowcy 3+31
pistole 1
pistolety 1
karabina Mauser wz. 98 PWU 33
kbk Mauser wz. 98 PWU 33
nákladní automobily do 2t 12
samochody ciężarowe 2t 12
malé nákladní automobily do 1t 1
półciężarówki do 1t 1
přívěsy pro převoz PHM 3
przyczepy benzynowe 3
polní kuchyně 1
kuchnie polowe 1


Zdroje:
Gaj, Krzysztof M.: 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku – organizacja wojenna wielkiej jednostki motorowej, Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2013, str. 70-71, 255-256, 268-269, 279-280
URL : https://www.valka.cz/Hospodarska-ceta-motorizovaneho-pluku-10-jezdecke-brigady-1939-1939-t221579#618164Verze : 1
MOD