Main Menu
User Menu

Bajezid I.

Sultán Bajezid I. Blesk (Yildrim)


doba vlády: 1389-1402
URL : https://www.valka.cz/Bajezid-I-t22153#84028Verze : 0
MOD
Bajezid I.


(1354-1403)
sultán Osmanské říše (1389-1402)


Nastoupil na trůn poté co byl jeho otec Murad I. zavražděn v průběhu bitvy u Kosova. Okamžitě po svém nástupu na trůn nechal uškrtit svého mladšího bratra, aby upevnil svou pozici. Aby pomstil smrt svého otce, nechal zmasakrovat své srbské zajatce z bitvy. Později ovšem se srbským vůdcem uzavřel mírovou smlouvu, která Srbům ponechávala značnou samostatnost.
Roku 1391 Bajezid oblehl Konstantinopol. Byzantský císař Jan V. Palailogos požádal o pomoc na západě a byl vyslyšen. Proti Turkům byla svolána křížová výprava v jejímž čele stanul Zikmund Lucemburský. Křižáci ovšem byli roku 1396 rozdrceni v bitvě u Nikopole a obležení Konstantinopole pokračovalo až do roku 1401.
Tehdy naštěstí pro Konstantinopol a naneštěstí pro Bajezida do Malé Asie vtrhl mongolský vládce středoasijského Samarkandu, vojevůdce Timúr Lenk (polatin. Tamerlán). V bitvě u Ankary byla osmanská armáda Timúrem poražena a Bajezid sám byl zajat.
Podle některých záznamů a pověstí Timur svého zajatce přechovával v kleci jako trofej, případně ho používal jako podložku nohou, ale podle písařů z Timurova dvora bylo s Bajezidem dobře nakládáno a dokonce ho Timur chtěl znovu dosadit na trůn, jako to několikrát udělal s jinými panovníky. Než k tomu však mohlo dojít Bajezid roku 1403 zemřel-podle některých zpráv spáchal sebevraždu.
URL : https://www.valka.cz/Bajezid-I-t22153#126834Verze : 0