Main Menu
User Menu

Anna Ivanovna

Anna Ioannovna

Анна Иоанновна

Carevna Anna Ivanovna


doba vlády: 1730-1740
URL : https://www.valka.cz/Anna-Ivanovna-t22136#83992Verze : 0
MOD
Narodila se 7. února 1693 jako dcera Ivana V. a neteř Petra Velikého. V roce 1710 si vzala Fredericka Williama, vévodu z Courlandu, ale během návratu do Ruska v lednu 1711 její manžel zemřel. V letech 1711 - 30 tedy vládla jako vévodkyně z Courlandu (nynější jižní Lotyško). Po smrti Petra II. se stala císařovnou roku 1730. Ti co ji zvolili si mysleli, že bude jejich loutkou a bude poslouchat co jí řeknou. Jedním z jejích prvních rozhodnutí bylo obnovení "policie", která pod jejím vedením zastrašovala její odpůrce.


Díky nedůvěře ruských šlechticů se orientovala spíše do zahraničí. V roce 1735 vedla úspěšnou válku s Osmanskou říší, ale její spojenec Karel VI. uzavřel s Vysokou portou separátní mír a donutil Annu, aby to udělala také. Tak byla nucena vzdát se všeho dobytého území s výjimkou Azova. Během jejího panování začala ruská expanze do střední Asie.
Zemřela 28. října 1740 a po ní vládl Ivan VI.
URL : https://www.valka.cz/Anna-Ivanovna-t22136#89681Verze : 0