Main Menu
User Menu

Integrované velitelství Ministerstva obrany (armáda) [2002- ]

Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Army)

     
Název:
Name:
Integrované velitelství Ministerstva obrany (armáda)
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2002
Předchůdce:
Predecessor:
Armádní velitelství
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR New Delhi, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR Armádní výcvikové velitelství
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR Jižní velitelství
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR Severní velitelství
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR Střední velitelství
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR Východní velitelství
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR Západní velitelství
15.04.2005-DD.MM.RRRR Jihozápadní velitelství

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.rediff.com/news/2002/jun/29josy.htm
URL : https://www.valka.cz/Integrovane-velitelstvi-Ministerstva-obrany-armada-2002-t221320#617643Verze : 1
MOD