Main Menu
User Menu
Reklama

Ribbentrop, Rudolf von

     
Příjmení:
Surname:
Ribbentrop
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf von Ribbentrop
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Hauptsturmführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.05.1921 Wiesbaden /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.05.2019 Ratingen
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel tankového pluku / 12. tanková divize SS Hitlerjugend
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
www.pinterest.com (foto)
URL : https://www.valka.cz/Ribbentrop-Rudolf-von-t22125#621271Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ribbentrop
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf von Ribbentrop
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium, Berlín
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Westminster School, Londýn
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Napola, Ilfelde
Vojenské vzdělání:
Military Education:
31.05.1940-20.04.1941 SS-Junkerschule, Brunšvik
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1940 SS-Sturmführer
20.04.1941 SS-Untersturmführer
20.04.1943 SS-Obersturmführer
30.01.1945 SS-Hauptsturmführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

18.04.1940

Odznak za zranění 1939 černý
Wound Badge 1939 Black
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz
-

19.06.1940

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

01.10.1940

Útočný odznak pěchoty bronzový
Infantry Assault Badge Bronze
Infanterie-Sturmabzeichen Bronze
-

02.09.1941

Řád Kříže svobody - 4. třída
Order of the Cross of Liberty - 4th Class
Vapaudenristin ritarikunta - 4. luokan
-

01.10.1941

Řád Kříže svobody - 1. třída
Order of the Cross of Liberty - 1st Class
Vapaudenristin ritarikunta - 1. luokan
-

18.03.1943

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

01.05.1943

Odznak za zranění 1939 stříbrný
Wound Badge 1939 Silver
Verwundetenabzeichen 1939 in Silber
-

15.07.1943

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.07.1944

Odznak za tankový boj stříbrný
Tank Battle Badge Silver
Panzerkampfabzeichen Silber
-

25.08.1944

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

20.12.1944

Odznak za zranění 1939 zlatý
Wound Badge 1939 Golden
Verwundetenabzeichen 1939 in Gold
-

DD.MM.RRRR

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

DD.MM.RRRR

Sportovní odznak SA bronzový
SA Sports Badge Bronze
SA-Sportabzeichen Bronze
-

DD.MM.RRRR

Německý říšský sportovní odznak - bronzový
German Empire Sport Badge - Bronze
Deutsches Reichssportabzeichen - in Bronze
-

DD.MM.RRRR

Čestný meč říšského vůdce SS
Reichsführer SS Sword of Honor
Ehrendegen Reichsführer SS
-

DD.MM.RRRR

Všeobecný útočný odznak 1. stupeň
General Assault Badge 1st Grade
Allgemeines Sturmabzeichen 1. Stufe
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
ihffilm.com
www.tracesofwar.com
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ribbentrop-Rudolf-von-t22125#621272Verze : 1
MOD
Hauptsturmführer Rudolf von Ribbentrop

nar.: 11.5.1921, Wiesbaden


Syn posledného ríšskeho ministra zahraničných vecí (Reichsaußenminister) a potomok slávnej vojenskej rodiny, ktorej členovia po stáročia so cťou slúžili nemeckej armáde (napr. pradedo Rudolfa von Ribbentrop bojoval v nemecko-dánskej vojne v roku 1864 ako gardový kapitán (Gardehauptmann) a bolo mu udelené vyznamenanie Pour le Merité; jeho starý otec obdržal rovnaké vyznamenanie ako generál počas prvej svetovej vojny a jeho otec Joachim von Ribbentrop, ktorý sa neskôr stane ríšskym ministrom zahraničných vecí, bol vyznamenaný v tej istej vojne oboma železnými krížmi) absolvuje školské vzdelanie na berlínskom gymnáziu, následne na jednej londýnskej internátnej škole a nakoniec na NAPOLA v Ilfelde, kde aj maturuje.

Na začiatku druhej svetovej vojny sa dobrovoľne hlási k SS-Verfügungstruppe, neskorším Waffen-SS. Jeho vojenská kariéra začína v 11. Kompanie, Infanterieregiment „Deutschland“, ktorej v tom čase velí Standartenführer Felix Steiner. S touto rotou sa aj zúčastňuje francúzskeho ťaženia a osvedčí sa pri diverzných nasadeniach na fronte do takej miery, že mu je 13.8.1940 udelený Železný kríž 2. triedy a súčasne je povýšený do hodnosti Sturmmann. Hneď potom nasleduje jeho prevelenie do Junkerschule v Braunschweigu, ktorý kurz je ukončený povýšením mladého von Ribbentropa do hodnosti Standartenoberjunker (nadpráporčík). Dňa 20.4.1941, teda ešte pred jeho 20-tymi narodeninami, je von Ribbentrop povýšený do hodnosti Untersturmführer.

Počiatkom ruského ťaženia slúži von Ribbentrop ako veliteľ čaty (Zugführer) v prieskumnej jednotke SS-Kampfgruppe „Nord“ vo Fínsku, pri akciách ktorej je prvýkrát zranený. Vo februári 1942 prichádza k novo vzniknutému Panzerabteilung „Leibstandarte Adolf Hitler“. Ako veliteľ 7. Kompanie je počas bojov viackrát zranený a za to vyznamenaný Železným krížom 1. stupňa.

Rok 1943 je pre Rudolfa von Ribbentrop, v tom čase bojujúceho v bitke o Charkov a v operácii „Zitadelle“, rokom osvedčenia jeho bojových schopností. O tom, že si viedol vynikajúco svedčí udelenie Rytierskeho kríža dňa 15.7.1943. Následne mení von Ribbentrop, už v hodnosti Obersturmführer, miesto svojho pôsobenia z východného na západný front, keďže je vymenovaný za veliteľa tankového pluku (Panzerregiment) v SS-Division „Hitlerjugend“ a súčasne vyznamenaný Nemeckým krížom v zlate (Deutschen Kreuz in Gold)

Vojnu končí v hodnosti Hauptsturmführer v roku 1945 v Maďarsku. Po skončení vojny pracuje úspešne ako obchodník vo Frankfurte nad Mohanom a Wiesbadene.

zdroj: Dirk Müller via Lexikon der Wehrmacht
Ribbentrop, Rudolf von - zdroj: Lexikon der Wehrmacht

zdroj: Lexikon der Wehrmacht
URL : https://www.valka.cz/Ribbentrop-Rudolf-von-t22125#83965Verze : 3
MOD
Rudolf von Ribbentrop
Zdroj: ss-peiper.narod.ru
URL : https://www.valka.cz/Ribbentrop-Rudolf-von-t22125#353034Verze : 0