Main Menu
User Menu

Řád rudého praporu Chorezmské socialistické sovětské republiky [1923-1924]

Order of Red Banner of Chorezm Socialist Soviet Republic

Rad červenej zástavy Chorezmskej socialistickej sovietskej republiky

Орден Красного Знамени Хорезмской ССР

     
Název:
Name:
Řád rudého praporu Chorezmské socialistické sovětské republiky
Název v originále:
Original Name:
Орден Красного Знамени Хорезмской Социалистической Советской Республики
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
14.10.1924
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kucenko, A.N., Smirnov, J.D.: Ordena sovetskych respublik, vydavateľstvo Lebeď, vytlačené v Slovenskej republike v r. 1996
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-Chorezmske-socialisticke-sovetske-republiky-1923-1924-t220913#616785Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rudého praporu Chorezmské socialistické sovětské republiky
Název v originále:
Original Name:
Орден Красного Знамени Хорезмской Социалистической Советской Республики
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
14.10.1924
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Základ radu tvorí meč prekrížený s rozvinutou červenou zástavou, na ktorej je štvorriadkový nápis v Uzbečtine: „Moslimovia všetkých krajín, spojte sa". V spodnej časti je zrejme symbol vychádzajúceho slnka, uprostred znaku je červená stužka s písmenami v azbuke Х.С.С.Р. (CH.S.S.R.) Na vrchu radu je päťcípa červená hviezda. Rad lemuje po celom obvode vavrínový veniec.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
- skrutkovacie upevnenie
Zdroje:
Sources:
Kucenko, A.N., Smirnov, J.D.: Ordena sovetskych respublik, vydavateľstvo Lebeď, vytlačené v Slovenskej republike v r. 1996
http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=31549
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-Chorezmske-socialisticke-sovetske-republiky-1923-1924-t220913#616795Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád rudého praporu Chorezmské socialistické sovětské republiky
Order of the Red Banner of Khorezm Socialist Soviet Republic
Орден Красного Знамени Хорезмской Социалистической Советской Республики
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
30.12.1921 Kameněv, Sergej Sergejevič
DD.MM.1923 Šorin, Vasilij Ivanovič
26.04.1924 - Andrjuchov, Jevgenij Pantelejmonovič
02.02.1925 Pugačov, Semjon Andrejevič
DD.MM.RRRR Avksentievskij, Konstantin Alexejevič
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-Chorezmske-socialisticke-sovetske-republiky-1923-1924-t220913#616858Verze : 1
MOD
Rad bol udelený celkovo sto osobám, z ktorých jeden bol cudzinec. Išlo o Otta Wiepricha, pracovníka firmy Junkers, ktorý sa ako pilot zúčastnil bojových akcií proti povstaleckým bandám Džunaid-chána.

Kucenko, A.N., Smirnov, J.D.: Ordena sovetskych respublik, vydavateľstvo Lebeď, vytlačené v Slovenskej republike v r. 1996
http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=31549

Řád rudého praporu Chorezmské socialistické sovětské republiky [1923-1924] - foto z aukcie pozostalostí po Wieprichovi

foto z aukcie pozostalostí po Wieprichovi
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-Chorezmske-socialisticke-sovetske-republiky-1923-1924-t220913#616796Verze : 2
MOD
Diskuse
Vážení,
zobrazené vyznamenání je ukázkově poznamenáno časem. Například, chybí spodní část žerdě a šavle je v horní části pokřivena.
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-Chorezmske-socialisticke-sovetske-republiky-1923-1924-t220913#616838Verze : 0
MOD