Děnikin, Anton Ivanovič

Denikin, Anton Ivanovich
Denikin, Anton Ivanovič
Антон Иванович Деникин
     
Příjmení:
Surname:
Děnikin Denikin
Jméno:
Given Name:
Anton Ivanovič Anton Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Антон Иванович Деникин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.12.1872 Włocławek /
16.12.1872 Włocławek /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.08.1947 Ann Arbor /
07.08.1947 Ann Arbor /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vrchní velitel ozbrojených sil Jižního Ruska - Commander-in-Chief of the Armed Forces of South Russia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- generál ruské armády a spisovatel
- V roce 1940, po porážce Francie opustil Paříž, aby se vyhnul uvěznění, byl však zajat, odmítl jakékoliv použití své osoby pro antisovětskou propagandu, Němci ho vykázali na venkov, kde ho hlídali až do příchodu spojenců
- jeho dcera Marina Antonovna Děnikinová v roce 2005 úspěšně požádala o ruské občanství a se souhlasem prezidenta Putina pak byly jeho ostatky převezeny z USA do Ruska a pohřbeny na hřbitově Donského kláštera v Moskvě
- general of russian army and writer
- in 1940, after lose of France, he leave the Paris, to avoid improsiment, but was captured, rejected all offers to appear in anti-soviet propaganda, German send him to countryside, where was under guarded until liberation by Allies
- his daughter Marina Antonovna Denikin was granted in 2005 by russian nationality and with president Putin's permission were his remains transported from USA to Russia and burried at cemetary of Don Church in Moscow
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Denikin
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Denikin-Anton-Ivanovic-t22088#674452 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Děnikin Denikin
Jméno:
Given Name:
Anton Ivanovič Anton Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Антон Иванович Деникин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Denikin
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Denikin-Anton-Ivanovic-t22088#674453 Verze : 0

General-lejtěnant Anton Ivanovič Děnikin


(1872-1947)
Narodil se 16. prosince 1872 v Szpetal-Dolnym u Varšavy v rodině rolníka. Roku 1892 absolvoval Kyjevské vojenské učiliště a v roce 1899 Akademii Generálního štábu. Zúčastnil se jako důstojník rusko-japonské války. Za první světové války byl velitelem divize na Jihozápadním frontu. V roce 1916 dosáhl hodnosti general-lejtěnanta (generálporučík).
Po únorové revoluci 1917 byl Prozatímní vládou jmenován velitelem Západního frontu. Téhož roku v říjnu byl uvězněn za účast na "kornilovštině". V prosinci 1917 z vězení uprchnul a odešel na jih, k Donu, kde začal organizovat protibolševickou Dobrovolnickou armádu. Po smrti prvního velitele, generála Kornilova, převzal její velení. Navázal kontakt s představiteli západních vlád, aby vyjednal podporu pro vedení ozbrojeného boje proti sovětské vládě. Přestože k oficiálním rozhovorům nakonec nedošlo, dostala jeho armáda od Velké Británie a Francie množství zbraní a munice. Uznal za vrchního velitele "bílých" armád admirála Kolčaka a stal se jeho zástupcem v jižním Rusku.

V červenci 1919 zahájil v čele "bílé" armády rozsáhlou ofenzívu směrem na Moskvu, která byla Rudou armádou zastavena až u Tuly. Na území obsazeném bělogvardějci probíhaly rozsáhlé pogromy proti Židům a stoupencům bolševické vlády, tzv. bílý teror. V říjnu utrpěla Děnikinova armáda rozhodující porážku a ustoupila na Krym, kde se později do jejího čela postavil generál Wrangel. Sám generál Děnikin, který se počátkem roku 1920 vzdal velení, uprchl přes Turecko do Francie.

Po skončení občanské války odcestoval do USA, kde žil ve městě Ann Harbor ve státě Michigan až do své smrti 8. srpna 1947. Napsal zde paměti, vydané v roce 1925, které jsou významným zdrojem informací o letech revoluce a občanské válce v Rusku.

zdroje:
www.pravda.ru
ru.wikipedia.org

Děnikin, Anton Ivanovič - V létě 1919 Děnikinova vojska dobyla Charkov.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9413950

V létě 1919 Děnikinova vojska dobyla Charkov.
commons.wikimedia.org

Děnikin, Anton Ivanovič - Dočasné obsazení Caricynu (dnešní Volgograd) Děnikinovými vojsky v červenci 1919.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8086765

Dočasné obsazení Caricynu (dnešní Volgograd) Děnikinovými vojsky v červenci 1919.
commons.wikimedia.org

Děnikin, Anton Ivanovič - Děnikin v roce 1918
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34787780

Děnikin v roce 1918
commons.wikimedia.org

Děnikin, Anton Ivanovič - Bělogvardějský plakát s citací generála A. Děnikina,1919.
Půjdeme tam ne proto, abychom se vrátili ke starým pořádkům, ne proto, abychom hájili své třídní a stranické zájmy, ale abychom vytvořili nový, světlý život pro všechny: pro pravici i levici, pro kozáka, pro rolníka i dělníka (volně přeloženo)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106141287

Bělogvardějský plakát s citací generála A. Děnikina,1919.
"Půjdeme tam ne proto, abychom se vrátili ke starým pořádkům, ne proto, abychom hájili své třídní a stranické zájmy, ale abychom vytvořili nový, světlý život pro všechny: pro pravici i levici, pro kozáka, pro rolníka i dělníka" (volně přeloženo)
commons.wikimedia.org

Děnikin, Anton Ivanovič - Anton Ivanovič Děnikin
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1372556

Anton Ivanovič Děnikin
commons.wikimedia.org

Děnikin, Anton Ivanovič - Anton Ivanovič Děnikin

Anton Ivanovič Děnikin
URL : https://www.valka.cz/Denikin-Anton-Ivanovic-t22088#97938 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více