Main Menu
User Menu

594. bitevní letecký pluk [1942-RRRR]

594th Assault Aviation Regiment

594. bitevný letecký pluk

594-й штурмовой авиационный полк (594 шап)

     
Název:
Name:
594. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
594-й штурмовой авиационный Гдынский ордена Суворова полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
594. nočný bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.06.1942-23.11.1942 214. bitevná letecká divízia
01.03.1944-31.03.1946 332. bitevná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1942-DD.12.1942 Chramčenko, Vasilij Pavlovič (Major / Mайор)
DD.06.1944-DD.MM.RRRR Karpov, Pjotr Vasilievič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
28.03.1945-DD.MM.RRRR Gdyňský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad Suvorova 3. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
24.06.1942 - 23.11.1942
16.06.1944 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap594.php
www.wikiwand.com
https://www.proza.ru/2014/06/17/1435
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/594-bitevni-letecky-pluk-1942-RRRR-t220865#616693Verze : 0
MOD
V návrhu na udelenie vyznamenania je len neurčito spomínaná služba majora Chramčenka pred príchodom do funkcie veliteľa 218. bitevného leteckého pluku (218. šap). Zrejmé je však, že do funkcie veliteľa 218. šap nastúpil 28.12.1942. Je teda možné dôvodne predpokladať, že do tej doby bol veliteľom 594. šap.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/594-bitevni-letecky-pluk-1942-RRRR-t220865#616710Verze : 0
MOD