Main Menu
User Menu

598. noční lehký bombardovací letecký pluk [1941-1943]

598th Night Light Bomber Aviation Regiment

598. nočný ľahký bombardovací letecký pluk

598-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (598 нлбап)

     
Název:
Name:
598. noční lehký bombardovací letecký pluk 1)
Originální název:
Original Name:
598-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1943
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.01.1942-02.02.1942 75. zmiešaná letecká divízia
02.02.1942-13.06.1942 Vzdušné sily 38. armády
DD.09.1942-DD.MM.RRRR 16. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
13.10.1941-19.08.1942 Dzjuba, Gergij Ivanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) označovaný bol aj ako 598. zmiešaný letecký pluk

v bojujúej armáde:
27.01.1942 - 20.06.1942
04.09.1942 - 13.10.1942
11.02.1943 - 15.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap598.php
https://www.proza.ru/2015/01/29/783
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/598-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1943-t220860#616685Verze : 2
MOD
Dôkaz o tom, že major Dzjuba bol vo funkcii veliteľa pluku od 13.10.1941, teda od začiatku jeho formovania.

http://podvig-naroda.ru/?#id=10752311

URL : https://www.valka.cz/598-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1943-t220860#616686Verze : 1
MOD