Main Menu
User Menu
Reklama

Kornilov, Lavr Georgijevič

Kornilov, Lavr Georgiyevich

Лавр Георгиевич Корнилов

     
Příjmení:
Surname:
Kornilov
Jméno:
Given Name:
Lavr Georgijevič
Jméno v originále:
Original Name:
Лавр Георгиевич Корнилов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.08.1870 Usť-Kamenogorsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.04.1918 Krasnodar /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Petrohradského vojenského okruhu
- velitel 8. armády
- Vrchní hlavní velící ruské armády /02.08.1917-09.09.1917/
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- vedl vojenský puč a byl 09.09.1917 zatčen a uvězněn
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.grwar.ru/persons/persons.html
http://ru.wikipedia.org/
http://www.centrasia.ru/news.php4?st=1090383060
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kornilov_lg.php
www.biografii.ru


Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře / Dates According to Gregorian Calendar
URL : https://www.valka.cz/Kornilov-Lavr-Georgijevic-t22083#411859Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kornilov
Jméno:
Given Name:
Lavr Georgijevič
Jméno v originále:
Original Name:
Корнилов, Лавр Георгиевич
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1882 Základní škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1883-DD.MM.1889 Sibiřský kadetský sbor
10.09.1889-16.08.1892 Michajlovské dělostřelecké učiliště
DD.MM.1895-DD.MM.1898 Nikolajevská akademie generálního štábu
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.08.1892 podporučík
22.08.1894 poručík
25.07.1897 štábní kapitán
30.05.1898 kapitán
19.12.1901 podplukovník
08.01.1906 plukovník
08.01.1912 generálmajor
29.02.1915 generálporučík
10.07.1917 generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.09.1916-15.03.1917 Velitel : 25. armádní sbor
15.03.1917-12.05.1917 Velitel : Petrohradský vojenský okruh
01.08.1917-09.09.1917 Velitel : Štáb vrchního velitele

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Turkestánská dělostřelecká brigáda
23.08.1899-01.11.1901 [url=/topic/view/55822]Turkestánský vojenský okruh, pomocník adjutanta štábu
01.11.1901-26.06.1904 Turkestánský vojenský okruh , štábní důstojník
13.10.1904-14.05.1906 1. střelecká brigáda, náčelník štábu
14.04.1907-07.03.1911 Vojenský přidělenec v Číně
07.03.1911-16.06.1911 8. estonský pěší pluk, velitel
16.06.1911-17.07.1913 2. zaamurský samostatný sbor pohraniční stráže, velitel
17.07.1913-01.09.1914 1. brigáda 9. sibiřská střelecká divize, velitel
01.09.1914-06.05.1915 48. pěší divize, velitel
06.05.1915-DD.07.1916 v Rakousko-uherském zajetí
26.09.1916-15.03.1917 25. armádní sbor, velitel
15.03.1917-12.05.1917 Petrohradský vojenský okruh, velitel
02.08.1917-23.07.1917 8. armáda, velitel
02.08.1917-09.09.1917 Vrchní hlavní velící ruské armády
07.01.1918-13.04.1918 Dobrovolnická armáda (bílí), velitel
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1901

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1903

Řád Sv. Anny 3. třídy
Order of St. Anne 3rd Class
Орден Святой Анны 3 степень
-

DD.MM.1904

Řád Sv. Stanislava 2. třída
Order of St Stanislaus 2nd Class
Орден Святого Станислава 2-я степень
-

21.09.1905

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.1906

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

22.05.1907

Svatojiřská zbraň
St George Weapon
Георгиевское оружие
-

19.12.1909

Řád Sv. Anny 2. třídy
Order of St. Anne 2nd Class
Орден Святой Анны 2 степень
-

11.05.1915

Řád Sv. Jiří 3. třída
Order of St. George 3rd Class
Орден Святого Георгия 3-й степени
-

Poznámka:
Note:
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
http://www.grwar.ru/persons/persons.html
http://ru.wikipedia.org/
http://www.centrasia.ru/news.php4?st=1090383060
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kornilov_lg.php
www.biografii.ru
URL : https://www.valka.cz/Kornilov-Lavr-Georgijevic-t22083#411903Verze : 5
MOD
Generál pechoty Lavr Georgijevič Kornilov
Генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов


L.G.Kornilov sa narodil 18. augusta 1870 v Semipalatinskej oblasti v rodine štátneho úradníka. V roku 1889 ukončil štúdium v Sibírskom kadetskom zbore a postúpil na Michajlovské delostrelecké učilište, ktoré absolvoval v roku 1892. Získal hodnosť podporučíka a bol odvelený k Turkestanskej delostreleckej brigáde. Po troch rokoch služby spravil prijímacie skúšky a postúpil na Nikolajevskú akadémiu Generálneho štábu, ktorú ukončil v roku 1898 so striebornou medailou. Následne bol odvelený do Turkestanskeho vojenského okruhu, kde sa v rokoch 1899 – 1901 zúčastňoval mnohých prieskumných akcií v Kašgarii a vo východnom Turkestane. Bol vyznamenaní vojenským rádom svätého Stanislava III. stupňa a vojenským rádom Zlatej hviezdy Buchary III. stupňa. Po povýšení do hodnosti podplukovníka pôsobil v rokoch 1902 – 1903 v 1. turkestanskom streleckom prápore a v roku 1904 bol odvelený k službe v hlavnom štábe.


Po vypuknutí rusko-japonskej vojny sa dobrovoľné hlásil na front a v radoch 1. streleckej brigády bol nasadený do operácií v Mandžusku. Počas bojov sa vyznamenal a bol mu udelený vojenský rád svätého Georgija IV. stupňa a zlatá šabľa za chrabrosť. L.G.Kornilov bol povýšený do hodnosti plukovníka a po skončení rusko-japonskej vojny v roku 1905 slúžil v štruktúrach Generálneho štábu ruskej cárskej armády. V apríli 1907 bol vyslaný do Číny kde plnil spravodajské úlohy. V roku 1911 bol poverený velením 8. Estljandskeho (estónskeho) pešieho pluku, ale už po dvoch mesiacoch bol prevedený k Zboru pohraničnej stráže do Zaamurského pohraničného okruhu a povýšený do hodnosti generálmajora. V júli 1913 bol poverený velením 1. brigády 9. sibírskej streleckej divízie.


Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol L.G.Kornilov 19.8.1914 poverený velením 48. pešej divízie. Počas bojov sa vyznamenal a na začiatku roku 1915 bol povýšený do hodnosti generálporučíka. Po prelomení ruského frontu pri Gorliciach bola väčšina 48. pešej divízie v okolí Duklianskeho priesmyku obkľúčená a L.G.Kornilov spolu so svojim štábom 23.4.1915 padol do rakúsko-uhorského zajatia. Za boje v Karpatoch bol vyznamenaný vojenským rádom svätého Georgija III. stupňa. V júli 1916 sa mu podarilo utiecť zo zajatia a dostať sa naspäť do vlasti, kde bol poverený velením XXV. armádneho zboru.


Ďalšiu vojenskú kariéru L.G.Kornilova zásadným spôsobom ovplyvnila februárová revolúcia. V marci 1917 bol poverený velením vojsk Petrohradského vojenského okruhu a 29.4.1917 sa stal veliteľom 8. armády. Dňa 27.6.1917 bol povýšený do hodnosti generála pechoty a 18.7.1917 bol Dočasnou vládou vymenovaný za vrchného veliteľa celej ruskej armády. L.G.Kornilov sa však pokúsil zasiahnuť do vnútropolitického diania a vystúpil proti Dočasnej vláde. V dôsledku tzv. „kornilovskej vzbury“ bol 27.8.1917 odstránený z funkcie vrchného veliteľa a spolu so svojimi podporovateľmi bol zatknutý.


Boľševický októbrový prevrat dramaticky zasiahol aj do života L.G.Kornilova. Vo vzniknutom chaose bol 19.11.1917 na základe rozhodnutia vrchného veliteľa generála N.N.Duchonina prepustený z väzby a presunul sa na juh Ruska do donskej kozáckej oblasti. Dňa 6.12.1917 v meste Novočerkassk zahájil spolu s generálom M.V.Aleksejevom formovanie tzv. Dobrovoľníckej armády určenej na boj proti Leninovmu režimu. Následne 25.12.1917 sa stal veliteľom tejto bielogvardejskej armády a zahájil ozbrojený odboj proti boľševikom. O tri mesiace neskôr L.G.Kornilov dňa 31.3.1918 padol v bojoch o Jekaterinodar (v súčasnosti Krasnodar) a bol pochovaný v osade Gnadau. Hneď 3.4.1918 túto osadu obsadili červenoarmejci, telo L.G.Kornilova exhumovali a následne verejne zohavili a nechali spáliť.Zdroje:
1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
URL : https://www.valka.cz/Kornilov-Lavr-Georgijevic-t22083#248236Verze : 0