Main Menu
User Menu

Jan II. Kazimír

Král Jan II. Kazimír Vasa


nar.: 1609, zem.: 1672


doba vlády: 1648-1668


do roku 1660: titulární král švédský


- roku 1668 abdikoval a odešel do kláštera ve Francii
URL : https://www.valka.cz/Jan-II-Kazimir-t22081#83866Verze : 0
MOD
Jan II. Kazimír


Narozen: 22. března 1609 (Krakov)
Zemřel: 16. prosince 1672 (Nevers, Francie)


Král polský 1648-1668
Titulární král švédský do r. 1660


Jan Kazimír se narodil jako mladší syn krále Zikmunda III. Po většinu svého mládí zůstal ve stínu svého staršího bratra Vladislava IV. . Jan měl od mládí odpor k politice a také nebyl velkým obdivovatelem polské kultury, což způsobilo že mezi polskou šlechtou měl jen málo přátel a také prakticky žádný vliv. Jan byl poměrně schopným vojevůdcem což dokázal ve válce o Smolensk proti Rusku roku 1633. V té době se jeho bratr Vladislav pokoušel zvýšit jeho prestiž sňatkem s Kristinou Švédskou, či některou italskou princeznou. Jan ovšem odmítl.


V roce 1635 byl Jan vyslán s diplomatickou misí do Vídně, ale Jan ji odložil a raději se přidal k císařské armádě a bojoval proti Francouzům. Poté co byl jeho regiment zničen žil rok na Vídeňském dvoře kde rozhazoval peníze plnými hrstmi. Pak se vrátil do Polska, kde se chtěl oženit s baronesou Guldenternovou. Tomu však zabránil jeho bratr Vladislav, a aby bratra za překažený sňatek odškodnil rozhodl se ho jmenovat vládcem v Kurlandsku, to však bylo vetováno Sejmem. Jan se tím cítil uražen a odešel do Španělska, kde se měl stát místodržícím v Portugalsku. Po cestě byl ovšem zadržen francouzskými agenty a na Richelieův pokyn vězněn až do roku 1640, kdy byl osvobozen zásluhou diplomatické mise Alexandra Gosiewského, vojvody Smolenského.


Po svém osvobození se rozhodl stát jezuitou, což v roce 1643 splnil, navzdory zuřivému nesouhlasu svého bratra a způsobil tak dokonce spor mezi Polskem a papežem. Obdržel titul kardinála, ale dlouho to nevydržel a roku 1647 se kardinálské hodnosti vzdal, mimo jiné proto, aby mohl být zvolen polským králem, což se po smrti jeho bratra Vladislava roku 1648 stalo.


Jeho vláda byla provázena mnoha válkami s Ruskem, Švédskem, Tureckem, Krymskými Tatary a kozáky. Mezi nejvážnější patřilo povstání Bohdana Chmelnyckého a Potopa. Zejména Potopa byla velmi vážná a prakticky celé území Polska bylo po určitou dobu dobyto Švédy a velmi popleněno. V průběhu těchto válek Polsko ztratilo asi třetinu svého obyvatelstva, velmocenské postavení a vybojovalo největší bitvu 17. století co se počtu zúčastněných vojáků týká-bitvu u Berestečka roku 1651. Po Potopě roku 1660 byl Jan nucen zříci se titulu švédského krále a odstoupit Švédsku Livonsko a Rigu.


Jan byl ženat s vdovou po svém bratru Marií Ludvikou Mantovskou, která mu byla velkou oporou až do své smrti v roce 1667. Měli spolu 2 děti, které však své rodiče nepřežily. Jan Kazimír abdikoval roku 1668 a odešel do Francie, kde se stal opatem kláštera svatého Martina v Nevers kde roku 1672 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Jan-II-Kazimir-t22081#126836Verze : 0