Main Menu
User Menu

M3 Bradley

přehled verzí

Diskuse
M3 Cavalry Fighting Vehicle (CFV) je M2 s jistými malými vnitřními změnami. Místo družtva veze pouze dva průzkumníky. Volné místo je využito k převážení munice a střel TOW, Dragon nebo Javelin. Narozdíl od M2 nemá střílny.Modifikace
M3
M3A1
M3A2 / M3A2 ODS
M3A3
URL : https://www.valka.cz/M3-Bradley-t22076#83933Verze : 0
Dalším rozpoznávacím znakem vozidla je umístění periskopů na příklopu bojového prostoru "roje" - tedy těch dvou výše zmíněných průzkumníků...


A propos pánové, je vidět, jak jsou Američané tak trochu líní: původně se totiž M3 honosil názvem DEVERS a vozidla byla obecně označována jako M2/M3 BRADLEY FAMILY... pak na DEVERSE zapomněli a zbyl jen BRADLEY.
A aby to nebylo tak jednoduché tak:
periskopy se objevují na příklopu bojového prostoru "roje" i u modernizovaných variant M2 BRADLEY a tyto také nemají střílny - vzhledem k použití bočních "sukní", které mohou sloužit pro uchycení bloků "dynamického pancíře".


Za naprosto markantní rozpoznávací znak lze tedy považovat...BUMPER CODE, určující příslušnost vozidla k praporu/pluku (CAV, ...)
URL : https://www.valka.cz/M3-Bradley-t22076#88967Verze : 0