Main Menu
User Menu

August II.

Král polský a kurfiřt saský August II. Silný


* 1670 - † 1733vládl: 1697-1704/1706, 1709-1733 - jako polský král August II. Silný
vládl: 1694-1733 jako saský vévoda a kurfiřt Friedrich August I.
URL : https://www.valka.cz/August-II-t22052#83803Verze : 0
MOD
Tento polský král a saský kurfiřt se snažil s mnohem skromnějšími prostředky napodobovat francouzského krále Ludvíka XIV. Budoucí saský kurfiřt a polský král pocházel z rodu Wettinů a byl druhým synem kurfiřta Jana Jiřího III. Tělesným vzrůstem patřil k nejvyšším a nejsilnějším princům své doby a jako panovníkův mladší syn viděl své uplatnění ve vojsku různých evropských států. Po předčasné smrti svého staršího bratra nastoupil na saský trůn a postavil se do čela císařské armády v boji proti Turkům v Uhrách, neúspěch ho však přiměl vzdát se vojevůdcovské kariéry. O to více se snažil zapojit do evropské politiky, uzavřel s císařem spojenectví proti Francii a proti francouzskému kandidátovi také v červnu 1697 dosáhl polské koruny.


Jako polský král uzavřel spojenectví s ruským carem Petrem I. Velikým. a s Dánském proti švédskému králi Karlu XII. a zapojil se do severní války. Katastrofální porážka, kterou od švédského krále utrpěl ho načas zbavila polského trůnu, který dostal zpět pouze proto, že zasáhlo ruské vojsko. Ani po skončení války nedokázal stabilizovat situaci v zemi a Polsko, postupně se propadající do anarchie, se stalo pouhou přítěží, nákladnou cenou za lesk královské koruny.


V Sasku se August II. snažil na rozdíl od Polska vládnout absolutisticky, ale jeho přehnané nároky na stavební činnost a pořádání dvorských slavností přesně podle nedostižného francouzského vzoru zemi ekonomicky naprosto zruinovaly. Panovníkův intelekt, mnohem skromnější než jeho vzhled, nedokázal katastrofální stav svých zemí postřehnout a August II. tak zůstal až do své smrti obklopen lichotníky a četnými milenkami, zatímco všichni ostatní, včetně jeho rodiny netrpělivě čekali na jeho definitivní odchod.
URL : https://www.valka.cz/August-II-t22052#83919Verze : 0