Main Menu
User Menu

CHN - Typ 382 Hai-Ying S/C (3D rádiolokátor)

Type 382 Sea Eagle S/C

382型 海鹰

Typ 382 (382型), resp. Sea Eagle S/C (海鹰 / Hai-Ying S/C) je 3D námorný rádiolokátor, náhrada staršieho rádiolokátory Typ 381.


rádiolokátora Typ 381.


Rádiolokátor bol vyvíjaný od začiatku 90-tych rokoch 20. storočia na základe skúseností využívaním rádiolokátora Typ 381 a sovietskeho rádiolokatora MR-710 Fregat (kód NATO Top Plate, dodávaný z Ruska od roku 1994 v rámci objednávky torpédoborcov triedy Sovremennyj).


Čínski konštruktéri rádiolokátora od svojich vzorov prevzali to, čo bolo overené prevádzkou a vylepšili to, čo sa v čínskych podmienkach vylepšiť dalo. Z Typ 381 prevzali elektronické systémy uložené pod palubou vzhľadom k ich kompaktnosti a spoľahlivosti a upgradovali ich s použitím v tej dobe moderných elektronických prvkov. Z MR-710 prevzali najmä konfiguráciu anténnej jednotky, nakoľko čínske pasívne fázové antény v tej dobe nespĺňali požiadavky na spoľahlivosť požadované námoroníctvom.


Najvýznamnejším rozdielom medzi MR-710 a Typ 382 je možnosť práce čínskeho rádiolokátora v dvoch pásmach - pásmo S (E/F) a pásmo C (G/H), zatiaľ čo MR-710 pracuje iba v pásme E.


Max. impulzný výkon: 100 kW
Max. dosah na vzdušné ciele (stíhacie lietadlo) 250 km
Počet otáčok: 30 ot/minZdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Type_382_Radar
URL : https://www.valka.cz/CHN-Typ-382-Hai-Ying-S-C-3D-radiolokator-t220430#615753Verze : 0
MOD