Main Menu
User Menu
Reklama

Alicante

Alicante

     
Název:
Name:
Alicante
Originální název:
Original Name:
Alicante
Další názvy:
Other Names:
cat. - Alacant
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Provincie Alicante
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
38°20'43.00"N 0°28'59.01"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
basilika Santa María
hlavná tržnica
konkatedrála San Nicolás de Bari
chrám Santa Faz
palác Gravina
hlavé divadlo
plaza de los torros
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.07.1706-DD.MM.1707
Pěší pluk Thomase Farringtona
Thomas Farrington\'s Regiment of Foot
03.12.1708-DD.12.1708
1. námořní pluk
1st Naval Regiment
DD.MM.1713-DD.MM.1713
4. lisabonský pěší pluk
4th Infantry Regiment of the Lisboa
DD.MM.1732-DD.MM.1732
1. pěší pluk Španělsko
1st Infantry Regiment Spain
DD.12.1812-DD.03.1813
1./27. pěšího pluku
1st/27th Regiment of Foot
DD.12.1812-DD.03.1813
2./27. pěšího pluku
2nd/27th Regiment of Foot
DD.12.1812-DD.03.1813
27. (inniskillingský) pěší pluk
27th (Inniskilling) Regiment of Foot
DD.MM.1844-DD.MM.1844
18. pěší pluk Almansa
18th Infantry Regiment Almansa
DD.MM.1881-DD.MM.1882
1. prapor 47. pěšího pluku "Tetuán"
1st Battalion of the 47th Infantry Regiment "Tetuán"
DD.MM.1881-DD.MM.1882
2. prapor 47. pěšího pluku "Tetuán"
2nd Battalion of the 47th Infantry Regiment "Tetuán"
DD.MM.1881-DD.MM.1882
47. pěší pluk "Tetuán"
47th Infantry Regiment "Tetuán"
DD.MM.1881-DD.MM.1882
Velitelství 47. pěšího pluku "Tetuán"
Headquarters of the 47th Infantry Regiment "Tetuán"
DD.MM.1881-DD.MM.1882
Štáb 47. pěšího pluku "Tetuán"
Staff of the 47th Infantry Regiment "Tetuán"
DD.MM.1882-DD.MM.188R
11. pěší pluk "San Fernando"
11th Infantry Regiment "San Fernando"
DD.MM.1882-DD.MM.188R
Pěší prapor 1/11
1st Infantry Battalion
16.12.1891-29.08.1893
14. pěší brigáda
14th Infantry Brigade
16.12.1891-06.06.1931
4. pěší pluk "Princesa"
4th Infantry Regiment "Princesa"
29.08.1893-31.05.1899
2. pěší brigáda
2nd Infantry Brigade
31.05.1899-17.07.1904
2. pěší brigáda
2nd Infantry Brigade
17.07.1904-25.05.1931
1. pěší brigáda
1st Infantry Brigade
17.07.1904-25.05.1931
6. pěší divize
6th Infantry Division
10.06.1929-19.05.1930
15. myslivecký prapor "Ceriñola"
15th Jaeger Battalion "Ceriñola"
19.05.1930-26.05.1931
5. myslivecký prapor "Tarifa"
5th Jaeger Battalion "Tarifa"
25.05.1931-18.07.1936
6. pěší brigáda
6th Infantry Brigade
06.06.1931-25.06.1935
4. pěší pluk
4th Infantery Regiment
25.06.1935-23.04.1936
4. pěší pluk "Tarifa"
4th Infantery Regiment "Tarifa"
23.04.1936-18.07.1936
11. pěší pluk "Tarifa"
11th Infantery Regiment "Tarifa"
12.06.1937-12.07.1937
393. pěší prapor
393rd Infantry Battalion
12.06.1937-12.07.1937
394. pěší prapor
394th Infantry Battalion
12.06.1937-12.07.1937
395. pěší prapor
395th Infantry Battalion
12.06.1937-12.07.1937
396. pěší prapor
396th Infantry Battalion
12.06.1937-12.07.1937
99. smíšená brigáda
99th Mixed Brigade
04.07.1939-01.03.1959
32. pěší divize
32nd Infantry Division
24.07.1939-01.01.1944
11. pěší pluk (prozatímní)
11th Infantry Regiment (Provisional)
01.01.1944-DD.MM.1958
11. pěší pluk "San Fernando"
11th Infantry Regiment "San Fernando"
05.04.1946-28.04.1946
Pěší prapor 2/18
Infantry Battalion 2/18
01.03.1959-01.04.1963
11. experimentální pěchotní seskupení "San Fernando"
11th Experimental Infantry Group "San Fernando"
01.04.1963-10.07.1965
11. pěší pluk San Fernando
11th Infantry Regiment San Fernando
04.12.1964-22.12.1986
8. rekrutační výcvikové středisko
8th Recruit Instruction Center
10.07.1965-02.10.1985
11. lehký pěší pluk "San Fernando"
11th Light Infantry Regiment "San Fernando"
10.07.1965-02.10.1985
3. velitelská rota
3rd Command Company
10.07.1965-02.10.1985
Lehký pěší prapor I/11
Light Infantry Battalion I/11
10.07.1965-02.10.1985
Pěší brigáda operativní obrany teritoria III
Infantry Brigade of Operational Defense Territories III
08.08.1969-02.10.1985
31. rota speciálních operací "Miláns del Bosch"
31st Special Operations Company "Miláns del Bosch"
05.01.1984-01.09.1986
Skupina speciálních operací III "Levante"
Special Operations Group III "Levante"
01.09.1986-DD.MM.RRRR
Skupina speciálních operací III "Valencia"
Special Operations Group III "Valencia"
01.07.1998-01.06.2002
Prapor speciálních operací cizinecké legie XIX "Caballero Legionario Manderal Oleaga"
Special Operations Battalion of the Foreign Legion XIX "Caballero Legionario Manderal Oleaga"
01.07.1998-DD.MM.RRRR
Skupina podpory velení velitelství zvláštních operací
Command Support Battalion of the Special Operations Command
01.07.1998-DD.MM.RRRR
Skupina speciálních operací IV "Tercio de Ampurdan"
Special Operations Group IV "Tercio de Ampurdan"
01.07.1998-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb velitelstva zvláštních operací
Headquarters and Staff of the Special Operations Command
01.07.1998-DD.MM.RRRR
Velitelství zvláštních operací
Special Operations Command
01.06.2002-DD.MM.RRRR
Prapor speciálních operací XIX "Caballero Legionario Manderal Oleaga"
Special Operations Battalion XIX "Caballero Legionario Manderal Oleaga"
01.07.2005-01.07.2007
Prapor podpory velení
Command Support Battalion of the Special Operations Command
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Spojovací rota velitelství zvláštních operací
Signal Command of the Special Operations Command
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Zpravodajská rota velitelství zvláštních operací
Intelligence Company of the Special Operations Command
01.07.2007-DD.MM.RRRR
Skupina podpory velení
Command Support Group of the Special Operations Command
15.12.2016-01.01.2020
Skupina speciálních operací II "Granada"
Special Operations Group II "Granada"
01.01.2020-DD.MM.RRRR
Skupina logistiky velitelství zvláštních operací
Logistic Group of the Special Operations Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka kasáren “Alferez Rojas Navarrete”
Services Unit of Quarters “Alferez Rojas Navarrete”
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
URL : https://www.valka.cz/Alicante-t220306#615612Verze : 0
MOD
Reklama