Main Menu
User Menu

Vladislav II. Jagello

Král Vladislav II. Jagello


vládl: 1386-1434


- do roku 1399 spolu s manželkou, královnou Jadwigou z Anjou
URL : https://www.valka.cz/Vladislav-II-Jagello-t22017#83763Verze : 0
MOD
Narodil se roku 1348 jako syn litevského knížete Olgerda a pravoslavné kněžny Juliány. Na knížecí stolec nastoupil po smrti svého otce v roce 1377. Byl nucen bojovat se svým strýcem, kterého zajal a uvěznil. Spolu se svým strýcem uvěznil i jeho ženu a syna, svého bratrance Vitolda. Poté co Jagello nechal strýce a jeho ženu zavraždit, Vitold uprchl z vězení a uchýlil se pod ochranu velmistra Řádu teutonských rytířů. Ti se poté zmocnili Žmudi a přinutili knížete Jagella v roce 1384 uznat porážku a přestoupit na katolickou víru.


Jagello se poté rozhodl čelit německým rytířům spojenectvím s Polskem. V únoru 1386 pojal v Krakově za manželku polskou královnu Jadwigu, dceru krále Ludvíka Uherského a stal se polským panovníkem pod jménem Vladislav II. Nestal se však polským králem, jak se dlouho tradovalo, nýbrž pouze manželem polské královny. V době jeho nepřítomnosti ustanovil v Litvě správce, kteří začali s katolizací Litvy. Tehdy proti němu vyvstala opozice v čele s Vitoldem, který dosáhl svého uznání za velkoknížete litevského pod podmínkou, že se podřídí Vladislavovi jako králi spojených zemí Polska a Litvy. Tak se zrodila polsko-litevská unie pod vládou Jagella, založená na společné zahraniční politice a obraně, přičemž si každá země zachovala svou vnitropolitickou a hospodářskou samostatnost.


Král Vladislav II. se poté rozhodl bránit Žmuď, které se zmocnil Vitold roku 1398 a začal sbírat vojsko, v jehož řadách bojovalo mnoho dobrovolníků ze slovanských zemí – Rusů, Poláků a Čechů. Objevil se mezi nimi také Jan Žižka z Trocnova, tehdy ještě neznámý český zeman. 15. července 1410 došlo k jedné z největších středověkých polních bitev u Grünwaldu ve východním Prusku. Spojené polsko-litevské oddíly v ní dosáhly drtivého vítězství nad řádem německých rytířů. V bitvě byly pobity stovky rytířů a padl i velmistr řádu. Podle mírové smlouvy z Toruně musel Řád teutonských rytířů uznat nárok polského krále na Žmuď a zaplatit vysoké kontribuce. Pro řád to znamenalo katastrofu a ztrátu velmocenské pozice ve východní Evropě, kterou měl po 200 let. Vedoucí mocností východní Evropy se poté na několik dalších století stala polsko-litevská unie.


Vladislav II. Jagello, který zemřel roku 1434, se stal zakladatelem dynastie, která pod svou vládou v letech 1471 – 1526 sjednotila Litvu, Polsko, České země a Uhersko – Jagellonců.
URL : https://www.valka.cz/Vladislav-II-Jagello-t22017#103263Verze : 0
Po Jadwize měl Vladislav II ještě tři ženy. Teprve čtvrtá mu dala potomky. Vladislava III. a Kazimíra IV.
URL : https://www.valka.cz/Vladislav-II-Jagello-t22017#128248Verze : 0