Main Menu
User Menu

33. pěší divize [1914-1918]

33. Infanterietruppendivision / 33rd Infantry Division

     
Název:
Name:
33. pěší divize
Originální název:
Original Name:
33. Infanterietruppendivision
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 5. sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1914-DD.08.1914 Komárno
DD.08.1914-DD.09.1917 Východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.11.1918 Italské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.08.1914-DD.12.1914 Rebracha, Karl von (Feldmarschalleutnant)
DD.12.1914-DD.05.1915 Goglia von Zlota Lipa, Ferdinand (Feldmarschalleutnant)
DD.05.1915-DD.08.1916 Hordt, Theodor von (Feldmarschalleutnant)
DD.08.1916-DD.11.1918 Iwanski von Iwanina, Artur (Feldmarschalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 65. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 66. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 65. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 66. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk polních kanonů č. 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Division těžkých houfnic č. 5
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/33-pesi-divize-1914-1918-t22013#396666Verze : 0
MOD
33.Infanterie-Division


Velitelia
August 14 - December 14 FML. Karl Edler von Rebracha
December 14 - Máj 15 FML. Ferdinand Goglia
Máj 15 - August 16 FML. Theodor Hordt
August 16 - November 18 GM. (FML.) Artur Iwański
URL : https://www.valka.cz/33-pesi-divize-1914-1918-t22013#83759Verze : 0
33.pešia divízia (Komárno)
1914 súčasť V. armádneho zboru
zloženie:
65.pešia brigáda
66.pešia brigáda
jazdecký oddiel, zložený z 3 a 4 švadrony husárskeho pluku č. 5
33. brigáda poľného delostrelectva
(zdroj : M. Hronský, A. Krivá, M. Čaplovič : Vojenské dejiny Slovenska, 4. diel. Bratislava : 1996)
URL : https://www.valka.cz/33-pesi-divize-1914-1918-t22013#90247Verze : 0
V 1914 súčasť V. armádneho zboru.
Divízne veliteľstvo v Komárne.


Zloženie divízie:
65. pešia brigáda (19. pp, 26. pp)
66. pešia brigáda (12. pp, 83. pp)
jazdecký oddiel (3. a 4. švadróna husárskeho pluku č. 5)
33. brigáda poľného delostrelectva (15. pluk poľného delostrelectva, II. oddiel 5. pluku poľných húfnic).


HRONSKÝ M. - KRIVÁ A. - ČAPLOVIČ M.: Vojenské dejiny Slovenska IV. (1914-1939). Ministerstvo obrany SR. Bratislava 1996. ISBN 80-88842-05-0
URL : https://www.valka.cz/33-pesi-divize-1914-1918-t22013#207845Verze : 0