Main Menu
User Menu

698. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

698th Night Bomber Aviation Regiment

698. nočný bombardovací letecký pluk

698-й ночной бомбардировочный авиационный полк (698 нбап)

     
Název:
Name:
698. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
698-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1942
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.12.1941-02.01.1942 Vzdušné sily západného frontu
02.01.1942-25.01.1942 28. zmiešaná letecká divízia
05.02.1942-08.02.1942 Vzdušné sily 50. armády
09.02.1942-01.04.1942 Vzdušné sily 10. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1941-DD.11.1941 Sverdlovsk, Aramiľ /
15.12.1941-25.12.1941 Rjazaň, Djagilevo /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tjagunov, ? (Kapitan / Kапитан)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 25.12.1941 do 01.04.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap698.php
https://www.proza.ru/2015/01/13/1492
www.tagillib.ru
URL : https://www.valka.cz/698-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220061#615208Verze : 0
MOD
Veliteľom pluku počas relatívne krátkej doby jeho existencie bol kapitan Tjagunov. Zatiaľ sa mi nepodarilo dohľadať jeho meno a patronymum.

https://podvignaroda.ru/?#id=11495175

URL : https://www.valka.cz/698-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220061#615214Verze : 1
MOD