Main Menu
User Menu

6. pěší divize [1914-1918]

6. Infanterietruppendivision / 6th Infantry Division

     
Název:
Name:
6. pěší divize
Originální název:
Original Name:
6. Infanterietruppendivision
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-DD.22.1915 3. sbor
23.01.1915-13.04.1915 Armádní skupina Pflanzer-Baltinova
14.04.1915-21.06.1915 13. sbor
22.06.1915-14.10.1915 7. armáda
04.11.1915-09.11.1915 16. sbor
10.11.1915-31.12.1917 3. sbor
01.01.1918-DD.01.1918 11. armáda
DD.06.1918-DD.11.1918 3. sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.08.1914 Štýrský Hradec
DD.08.1914-DD.10.1915 Východoevropské válčiště
DD.10.1915-DD.11.1918 Italské válčiště

Velitel:
Commander:
21.10.1909-22.01.1914 Colerus von Geldern, Emil (Feldmarschalleutnant)
DD.08.1914-DD.12.1914 Gelb von Siegesstern, Karl (Feldmarschalleutnant)
DD.01.1915-DD.07.1916 Schönburg-Hartenstein, Alois (Feldmarschalleutnant)
DD.07.1916-DD.09.1916 Müller, Rudolf (Generalmajor)
DD.09.1917-DD.10.1917 Mecenseffy, Artur von (Feldmarschalleutnant)
DD.10.1917-DD.11.1918 Schilawsky von Bahnbrück, Joseph (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 11. pěší brigáda
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 12. pěší brigáda
30.06.1916-30.07.1916 20. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/orbat.htm
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1914-1918-t21979#390854Verze : 0
MOD
6. pěší divize (květen 1916)


Nadřízené velitelství:
3. sbor


Velitel:
Feldmarschal-leutnant Alois Fürst Schönburg-Hartenstein


Složení:
- 11. pěší brigáda
- 12. pěší brigáda
- 6. brigáda polního dělostřelectva


Divizní jezdectvo:
- 1. pochodová eskadrona dragounského pluku č. 5


Ženijní zabezpečení:
- 5. rota zákopnického praporu č. 8


Zdroj:
Edmund Glaise von Horstenau - Der Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-1918 (Wien 1931)
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1914-1918-t21979#393897Verze : 0
MOD