Main Menu
User Menu

5. pěší divize [1914-1918]

5. Infanterietruppendivision / 5th Infantry Division

     
Název:
Name:
5. pěší divize
Originální název:
Original Name:
5. Infanterietruppendivision
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-13.04.1915 1. sbor
14.04.1915-31.08.1915 13. sbor
01.09.1915-03.06.1916 7. armáda
04.06.1916-02.07.1916 11. sbor
28.07.1916-30.09.1916 3. armáda
01.10.1916-28.02.1917 8. sbor
01.03.1917-04.12.1918 3. armáda
15.04.1917-22.04.1918 7. GenKmdo.
DD.06.1918-DD.06.1918 13. sbor
DD.06.1918-14.10.1918 6. sbor
15.10.1918-DD.11.1918 11. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.08.1914 Olomouc
DD.08.1914-DD.04.1918 Východoevrópské válčiště
DD.04.1918-DD.11.1918 Italské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.08.1914-DD.10.1914 Scotti, Karl (Feldmarschalleutnant)
DD.11.1914-DD.06.1916 Habermann, Hugo von (Feldmarschalleutnant)
DD.07.1916-DD.11.1918 Felix, Adalbert von (Feldmarschalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 10. pěší brigáda
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 9. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 9. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 10. pěší brigáda
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/orbat.htm
URL : https://www.valka.cz/5-pesi-divize-1914-1918-t21978#388088Verze : 0
MOD