Main Menu
User Menu

Pohyblivá letecká skupina Jihozápadního frontu [1942-1942]

Maneuverable Aviation Group of the South West Front

Pohyblivá letecká skupina Juhozápadného frontu

Маневренная авиагруппа Юго-Западного фронта (МАГ ЮЗФ)

     
Název:
Name:
Pohyblivá letecká skupina Jihozápadního frontu
Originální název:
Original Name:
Маневренная авиагруппа Юго-Западного фронта
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.06.1942
Nástupce:
Successor:
268. stíhacia letecká divízia, 228. bitevná letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
10.03.1942-27.03.1942 Rjazanov, Vasilij Georgievič (Polkovnik / Полковник)
27.03.1942-11.06.1942 Rjazanov, Vasilij Georgievič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.03.1942-DD.06.1942 Sujakov, Dmitrij Alexandrovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.04.1942-11.06.1942 6. stíhací letecký pluk
29.05.1942-11.06.1942 619. bitevní letecký pluk
29.05.1942-11.06.1942 818. noční dálkový bombardovací letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.02.1942 do 11.06.1942
Zdroje:
Sources:
https://allaces.ru/sssr/struct/g/magjusf.php
forums.airforce.ru
URL : https://www.valka.cz/Pohybliva-letecka-skupina-Jihozapadniho-frontu-1942-1942-t219577#614159Verze : 0
MOD