Main Menu
User Menu

Vojskové měrové středisko [1993-1994]

Military Measuring Centre

     
Název:
Name:
Vojskové měrové středisko
Originální název:
Original Name:
Vojskové měrové středisko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Vojskové měrové středisko
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1994
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.06.1993 Opravna spojovací a radiotechnického zabezpečení
01.06.1993-30.11.1994
Pobočka 4. opravárenské základny techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení

Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-30.11.1994 Stará Boleslav, kasárny
Velitel:
Commander:
01.01.1993-30.11.1994 Hortáček, Rudolf Ing. (Major)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1993-01.06.1993 VÚ 7509 Stará Boleslav
01.06.1993-30.11.1994 VÚ 7751 Stará Boleslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.valka.cz
"Bez nich by nevzlétli"- Svět křídel Cheb 2008
URL : https://www.valka.cz/Vojskove-merove-stredisko-1993-1994-t219431#613922Verze : 0