Jan III. Sobieski

Polský šlechtic, narodil se 17. srpna 1629 v Olesku, mládí strávil ve Francii, což významě ovlivnilo jeho postoje.
Po návratu do Polska se zúčastnil válek s kozáky na Ukrajině, kde je porazil roku 1649 u Tvorova a roku 1651 u Berestečka. Jako plukovník přešel roku 1655 na stranu švédského krále Karla Gustava a složil mu přísahu věrnosti. Ale již od konce března 1656 válčil především proti Švédům, které téhož roku porazil u Varšavy, když se spojil s polskými Tatary.

V roce 1665 se stal korunním maršálkem a pojal za manželku Marii Kazimíru d´Arguien, o rok později velkým korunním hejtmanem a porazil Tatary pod Břeclaví a u Kalniku. Po abdikaci Jana II. Kazimíra se stal stoupencem francouzské strany na polském královském dvoře. Vítězství nad Turky pod Chotinem 11. listopadu 1673 mu otevřelo cestu na polský trůn.


V roce 1674 byl zvolen polským králem. Uzavřel spojenectví s Ruskem a znovu porazil Tatary roku 1675 u Lvova a Turky pod Žoravní od rok později, čímž je donutil vrátit Polsku Bílou Cerkev a Kamenec Podolský.

Jan III. Sobieský se zpočátku orientoval na Francii, s jejíž pomocí chtěl urovnat neuspořádané poměry v Polsku a upevnit jeho zahraničně-politické postavení, ale zesílení tureckého tlaku ho přivedlo ke spojenectví s Habsburky. 1. dubna 1683 došlo k podpisu smlouvy s uherským králem o pomoci ve válce s tureckým sultánem. Ještě v témže roce stanuli Turci před Vídní, kam Jan III. dorazil se svým vojskem v poslední chvíli. Poté co se ujal velení spojené křesťanské armády, uštědřil 12. září 1683 Turkům drtivou porážku, ze které se Osmanská říše již nikdy nevzpamatovala.


Pod jeho velením křesťanské vojsko osvobodilo severní Uhry, ale když ho opustil spojenec – římský císař a uherský král Leopold I., vrátil se do Polska. Zemřel v rodném Olesku 17. června 1696. byl posledním velkým polským králem.
URL : https://www.valka.cz/Jan-III-Sobieski-t21935#87046 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více