Main Menu
User Menu

242. noční bombardovací letecká divize [1942-RRRR]

242nd Night Bomber Aviation Division

242. nočná bombardovacia letecká divízia

242-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия (242 нбад)

     
Název:
Name:
242. noční bombardovací letecká divize
Originální název:
Original Name:
242-я ночная бомбардировочная Люблинская Краснознаменная ордена Суворова авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.06.1942-31.10.1944 6. letecká armáda
31.10.1944-24.11.1944 rezerva STAVKA
24.11.1944-DD.MM.RRRR 16. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
14.06.1942-10.11.1942 Dmitrijev, Kuzma Dmitrijevič (Polkovnik / Полковник)
10.11.1942-15.02.1943 Dmitrijev, Kuzma Dmitrijevič (Geněral-major / Генерал-майор)
16.02.1943-02.05.1944 Abanin, Dmitrij Andrejevič (Polkovnik / Полковник)
03.05.1944-DD.05.1945 Kalinin, Pavel Alexandrovič (Polkovnik / Полковник)
DD.06.1945-DD.MM.RRRR Chramčenko, Vasilij Pavlovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
14.06.1942-DD.02.1943 Begunov, Ivan Illarionovič (Polkovnik / Полковник)
DD.02.1943-DD.03.1945 Ivanov, Pavel Semjonovič (Polkovnik / Полковник)
DD.04.1945-DD.MM.RRRR Muravjev, Vasilij Georgijevič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.06.1942-DD.MM.RRRR 707. noční bombardovací letecký pluk
14.06.1942-21.12.1942 21. samostatná těžká bombardovací letka
14.06.1942-09.05.1945 661. noční lehký bombardovací letecký pluk
14.06.1942-DD.MM.RRRR 717. noční bombardovací letecký pluk
02.09.1943-DD.MM.RRRR 1. lotyšský noční bombardovací letecký pluk
05.01.1944-DD.MM.RRRR 997. noční bombardovací letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
09.08.1955-DD.MM.RRRR Ljublinská
Vyznamenání:
Decorations:
09.08.1944 Rad červenej zástavy
DD.MM.RRRR Rad Suvorova 2. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
14.06.1942 - 20.11.1943
15.03.1944 - 07.09.1944
24.11.1944 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 6 jazdeckých, tankových, vzdušných výsadkových divízií a správ delostreleckých, protilietadlových, mínometných, leteckých a stíhacích divízií, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 (Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизии и управлении артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
litsait.ru
URL : https://www.valka.cz/242-nocni-bombardovaci-letecka-divize-1942-RRRR-t219339#613735Verze : 0
MOD
Jedným z dôkazov o tom, že v júli 1945 už pluku velil gvardii podpolkovnik Chramčenko je ním podpísaný návrh na udelenie vyznamenania datovaný v júli 1945.
URL : https://www.valka.cz/242-nocni-bombardovaci-letecka-divize-1942-RRRR-t219339#613749Verze : 2
MOD
Prvý sken je zadnou stranou Denníka bojovej činnosti 242. nočnej bombardovacej leteckej divízie za obdobie od 13.06.1942 do 10.02.1943, ktorú podpísal náčelník štábu divízie polkovnik Begunov. O tom, že ide práve o polkovnika Ivana Illarionoviča Begunova svedčí návrh na udelenie vyznamenania menovanému (druhý sken), v ktorom je uvedené, že k 1. leteckej divízii ďalekého dosahu bol prevelený v septembri 1943, pričom predtým bol náčelníkom štábu 242. nočnej bombardovacej leteckej divízie.

pamyat-naroda.ru
https://podvignaroda.ru/?#id=20828316

URL : https://www.valka.cz/242-nocni-bombardovaci-letecka-divize-1942-RRRR-t219339#613833Verze : 1
MOD