Main Menu
User Menu

Jošihito

Yoshihito / 嘉仁

Jošihito - Císař Taišó


- vládl v letech 1912 - 1926
URL : https://www.valka.cz/Josihito-t21933#83623Verze : 0
Narodil se v Tokiu roku 1879 jako syn císaře Mucuhita a po jeho smrti 30. července 1912 nastoupil na japonský císařský trůn. Přijal císařské jméno Taišó (Velká osvícenost) a toto označení má i celá doba jeho panování.


Za jeho vlády se Japonsko zúčastnilo první světové války jako spojenec Velké Británie, čímž získalo německou kolonii Šantung v Číně a možnost pokračovat v expanzívní politice. Navíc v té době Japonsko prošlo obdobím nebývalé hospodářské prosperity.


První desetiletí po válce přineslo Japonsku mnoho hospodářských problémů, zejména rychlý růst inflace vedl v roce 1918 k celostátním nepokojům. Císař řešil nastalou situaci jmenováním první civilní vlády na principu zastoupení nejsilnější politické strany. Selhání prosperity válečného období však způsobilo rozsáhlé stávky a protesty dělníků, což ve svém důsledku vedlo k posílení extrémní levice i pravice.


Císař Jošihito v roce 1921 onemocněl a regentství za něho převzal jeho syn Hirohito. V té době docházelo k projevům masové nespokojenosti na venkově. Ekonomický úpadek země ještě prohloubilo veliké zemětřesení v roce 1923, které způsobilo těžké škody a jejich důsledkem byl krach bankovního systému země. Uprostřed probíhající hospodářské a politické krize, 25. prosince 1926, císař Jošihito v Tokiu zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Josihito-t21933#99868Verze : 0