Main Menu
User Menu

Pěší prapor II/6 "Las Navas" [2016-RRRR]

Infantry Battalion II/6 "Las Navas"

Batallón de Infantería Protegida "Las Navas" II/6 (BIP II/6)

     
Název:
Name:
Pěší prapor II/6 "Las Navas"
Originální název:
Original Name:
Batallón de Infantería Protegida "Las Navas" II/6 (BIP II/6)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2016
Předchůdce:
Predecessor:
Mechanizovaný prapor II/6
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2016-DD.MM.RRRR 6. pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
01.01.2016-DD.MM.RRRR Badajoz, kasárny General Menacho /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2016-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího praporu II/6 "Las Navas"

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-II-6-Las-Navas-2016-RRRR-t219329#613717Verze : 6
MODKrátka história


Texaské pluky boly vytvorené na základe Královského rozkazu z 06.08.1804 aby posilnili jednotky miestokrálovstva Nové Španielsko, zvlášť v teritóriách Texas a Luisiana ktoré pripadli Španielsku na základe Parížskej dohody.
Bohužial situácia v Europe bola kompliovaná z dôvodu expanzie Francúzska pod vedením Napoleona. Z tohto dôvodu tieto jednotky nikdy nedosiahli svoju destináciu v Amerike. K tomu prispeli tiež námorné porážky u Trafalgaru a San Vincente ktoré značne skomplikovali plavbu medzi Europov a Amerikou.


Pluk bol dislovaný v Cádize a po vypuknutí vojny za nezávislosť je zaradený do Andalúzskej armády pod velením genpor. Francisco Javier Castaños Aragorri. Pešie prapory sú zredukované do jedného praporu a zaradené do divízie pod velením maršála Antonio Malet Lignereull, Marqués de Coupigny, o sile 436 mužov. Jednotka bojuje ako predsunutá pod velením brigadiera Francisco Venegasa. 16.07.1808 bojuje u Mengíbar v bitve u Bailén.

Po bitve Bailen je jednotka pretransformovaná a absorbuje pechotné prvky na Lehký pěší prapor Las Navas z Tolosy (Batallón de Infantería Ligera Las Navas de Tolosa). 14.09.1808 sa jednotka nachádza v Granade a velí jej plk. Francisco Pierrat a jednotka je zložená zo 6 rot. Nasledovného roku je jednotka rozpustená a vzkriesená je v roku 1847 na základe Královského rozkazu 05.06.1847, ktorým sa reorganizovali myslivecké prapory, ako 10. myslivecký prapor Las Navas (Batallón de Cazadores de Las Navas nº 10) číslený názov ktorý sa v ten istý rok zmení na 14. Pod týmto označením sa účastní druhej Karlistickej vojny operujúc po celom území Katalánska.


V rokoch 1849-1850 sa účastní expedície do Talianska a pontifických štátov na žiadosť pontifika Pío IX. Prapor za svoj podiel na tejto kampani obdržal stuhu rádu Pía IX. Po návrate poloostrov potlačuje 14-16.07.1856 politické nepokoje v Madride za čo si vyslúži stuhu San Fernanda.


V rokoch 1859 až 1860 operuje v Maroku v rámci Africkej kampane. Prapor excelentne aktua počas operácii Ceuta (Benzú), u vrchu Boquete de Anyera, Tetuánu a taktiež dôležitý jej jeho diel na rozhodujúcej bitve v údolí Wad Ras. Následne sa podieľa na potlačení politických nepokojov po celom území.


Po vypuknutí tretej Karlistickej vojny sa aktívne zapája do operácii. Prapor breukazuje svoje bojové majstrovstvo počas akcií u Dadalmesque, Sierra de Galdanés, Urbieta a Garatamendi. Po skončení vojny sa pluk usídluje vo Vitorii


Prapor je roku 1895 vyslaný na Kubu ako súčasť expedičných sil a je pri odchode vyprevadený S.M. královnou Regentou a celoým mestom Vitoria. Prapor sa úspešne podieľa na operáciách zameraných na potlačenie tamojšieho odporu a zvlášť skvelo si počína pri pacifickácii teritória Manicaragua za čo si vyslúži poďakovanie od Capitán generála Kuby Valeriano Weylera. V decembri 1898 pluk sa vydáva na plavbu do Španielska a vyloďuje sa 03.01.1899 v La Coruña.


V 1909 je znovu vyslaný do Afriky a sídly v Melilly a bojuje ako predsunutá súčasť brigády gen. Pinta pričom si slávne počína v bojoch v Barranco del Lobo blízko Melilly pričom štyria príslušníci jednotky si vyslúžia v týchto bojoch kríže San Fernando.


Po návrate znovu potláča politické nepokoje až kým neni vyslaný v 1913 do Maroka kde počas pôsobenia a na základe reorganizácie je zmenený jeho názov na 11. prapor Africkích myslivců (Batallón de Cazadores de África nº 11) a s týmto označením sa účastní akcii po celej oblasti protektorátu. Tu zostáva až do roku 1927. Roku 1929 sa jednotka vracia k svojmu predošlému názvu 10. myslivecký prapor Las Navas (Batallón de Cazadores Las Navas nº 10) a s týmto označením existuje až do 1931 kedy je rozspustený.


Nasledovného roku dochádza k jeho reformácii ako 2. prapor Africkích myslivců (Batallón de Cazadores África nº 2) a s týmto označením existuje do roku 1935 kedy dostáva názov ako 2. myslivecký prapor Las Navas (Batallón de Cazadores Las Navas nº 2). S týmto ozačením sa podieľa na bojoch občianskej vojny a je rozpustený po jej skončení, v roku 1939. Počas občianskej vojny pôsobí na rôznych frontoch a vyslúži si kolektívnu vojenskú medailu


V 1943 dochádza k znovuformácii jednotky ako 14. horský prapor (Batallón de Montaña nº 14) v rámci 5. horského mysliveckého seskupení (Agrupación de Cazadores de Montaña nº 5) skladajúceho sa z 3 praporov a La Navas je jednym z nich. Rok na to sa praporu prinavracia označenie Las Navas a s týmto existuje do roku 1953 kedy preberá viacero prvkov a je pretransformovaný na plnohodnotný horský pluk a je označovaný ako 5. horský myslivecký pluk (Regimiento de Cazadores de Montaña nº 5). Roku 1960 je pluk pretransformovaný na 1. myslivecké seskupení 51. horské divize "Teruel" (1ª Agrupación de Cazadores de la División de Montaña nº 51).


V 1965 na základe novej reorganizácie pozemnej armády zo zoskupenia je vytvorený 12. pěší pluk “Las Navas″ (Regimiento de Infantería “Las Navas″ Nº 12 (RIL 12)) z posádkou v Zaragoze, spočiatku sídli v kasárňach Los Leones a následne v Valdespartera kde zostane až do svojho definitívneho rozspustenia v 1985.


Ako pokračovatela tradícii a histórie je možno považovať v tom istom roku vytvorený Mechanizovaný prapor II/6 "Las Navas" (Batallón de Infantería Mecanizada "Las Navas" II/6 (BIMZ II/6)) ktorý bol zaradený pod velenie 6. mechanizovanýho pluku "Savojský" (Regimiento de Infantería Mecanizada "Saboya" nº6). Na základe reformy pozemnej armády je prapor pretransformovaný na dnešný Pěší prapor II/6 "Las Navas" (Batallón de Infantería Protegida "Las Navas" II/6 (BIP II/6)).


Erb pluku: Erb je delený na polovicu, v pravej polovici na červenom poli je umiestnená zlatá reťaz. Retaž je v obdĺžnikovm tvare, prekrížená cez polovicu a do kríža. Druhá polovica je tiež delená na dve polia. V hornom je na zelenom podklade zlatá lovecká trubka s červenoým povrazom. V dolnom poli sa nachádza na modrom podklade striborný polmesiac.

Nad erbom je umietsnená královská koruna a je lemovaný stuhov v národných farbách. Na stuhe je umiestnená legenda "Las Navas neodovzdajú nikdy meč" (Las Navas no Vuelven la Espalda Jamás). Na stuhe je uvieazaný kríž San Fernando.


Patrón pluku: Inmaculada Concepción de María


https://lasnavas12.com/category/historia/
www.geocities.ws
foroparalapazenelmediterraneo.es
https://www.littlewars.se/spanish/tejas.html
lasnavas12.com
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-II-6-Las-Navas-2016-RRRR-t219329#632778Verze : 30
MOD
plukovné hostorické pomenovania / Historic names of the Unit1804-1808 Pluk z TexasuTexas RegimentTercio de Tejas
1808-1809 Lehký pěší prapor Las Navas z Tolosy 1)Light Infantry Battalion Las Navas from Tolosa 1)Batallón de Infantería Ligera Las Navas de Tolosa 1)
1847-1925 14. myslivecký prapor Las Navas14th Jeager Battalion Las NavasBatallón de Cazadores de Las Navas nº 14
1925-1929 11. prapor Africkích myslivců11th Battalion of the African JaegersBatallón de Cazadores de África nº 11
1929-1931 10. myslivecký prapor Las Navas 2)10th Jeager Battalion Las Navas 2)Batallón de Cazadores Las Navas nº 10 2)
1932-1935 2. prapor Africkích myslivců2nd Battalion of the African JaegersBatallón de Cazadores África nº 2
1935-1939 2. myslivecký prapor Las Navas 3)2nd Jeager Battalion Las Navas 3)Batallón de Cazadores Las Navas nº 2 3)
1943-1944 14. horský prapor14th Mountain BattalionBatallón de Montaña nº 14
1944-1953 14. horský myslivecký prapor Las Navas14th Mountain Jeager Battalion Las NavasBatallón de Cazadores de Montaña Las Navas nº 14
1953-1960 5. horský myslivecký pluk5th Mountain Jeager RegimentRegimiento de Cazadores de Montaña nº 5
1960-1965 1. myslivecké seskupení 51. horské divize "Teruel"1st Jeager Group of the 51st Mountain Division "Teruel"1ª Agrupación de Cazadores de la División de Montaña Teruel nº51
1965-1985 12. lehký pěší pluk "Las Navas" 4)12th Light Infantry Regiment "Las Navas" 4)Regimiento de Infantería Ligera "Las Navas" nº12 4)
1985-2017 Mechanizovaný prapor II/6 "Las Navas"2nd Mechanized Infantry Battalion "Las Navas"Batallón de Infantería Mecanizada "Las Navas" II/6 (BIMZ II/6)
2017- Pěší prapor II/6 "Las Navas"2nd Infantry Battalion "Las Navas"Batallón de Infantería Protegida "Las Navas" II/6 (BIP II/6)
1) V 1809 je pluk rozpustený a znovuvytvorený v 18471) In 1809 regiment have been disbanded and re-formed in 1847 1) Regimiento disuelto en 1809 y reformado en 1847
2) V 1931 je prapor rozpustený a znovuvytvorený v 19322) In 1931 battalion have been disbanded and re-formed in 1932 2) Batallón disuelto en 1931 y reformado en 1932
3) V 1939 je prapor rozpustený a znovuvytvorený v 19433) In 1939 battalion have been disbanded and re-formed in 1943 3) Batallón disuelto en 1939 y reformado en 1943
4) V 1985 definitívne rozpustený3) In 1985 definitely disbanded 3) En 1985 definitivamente disuelto
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-II-6-Las-Navas-2016-RRRR-t219329#632619Verze : 11
MOD
Slávne činy zbraní praporu a jeho predchodcov


1805-1806 Expedícia na Martinique a Bahamy
1805 námorná bitva u Finisterre
1808-1812 vojna za nezávislosťBitva Bailén
1847-1849 druhá Karlistickáoperácie na Katalánskom území
1849-1850 expedícia do Itálie a Pontifických štátov
1856 politické nepokoje v Madride
1859-1860 vojna v Afrikeoperácie u Benzú, vrchu Boquete de Anyera, Tetuánu a bitva Wad Ras
1867-1869 politické nepokojeBenasque, Santander, León
1872-1876 tretia Karlistická vojnaakcie u Dadalmesque, Sierra de Galdanés, Urbieta a Garatamendi
1873 politické nepokojeManresa, Rocafort e Igualada
1895-1898 vojna na Kubeoblasť Manicaragua
1909-1910 vojna v Afrikehrdinsky bojuje u Barranco del Lobo
1911 politické nepokojeValencia, Játiva, Alcira y Cullera
1913-1915 vojna v Afrike
1924-1927 vojna v Afrike
1936-1939 občianksa vojna
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-II-6-Las-Navas-2016-RRRR-t219329#633073Verze : 1
MOD