Main Menu
User Menu

Mikuláš I.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Mikuláš I. Pavlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Николай I Павлович
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
car, král, velkokníže
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.07.1796 Carskoje Selo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.03.1855 Sankt Petěrburg, Zimní palác /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- car vší Rusi (1826-1855)
- král polský (1825-1855)
- velkokníže finský (1825-1855)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_I_of_Russia
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-I-t21930#636342Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Mikuláš I. Pavlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Николай I Павлович
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

06.07.1796

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

06.07.1796

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

06.07.1796

Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného
Order of Saint Andrew the Apostle the First-Called
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
-

Maltézký řád / 13.10.1799

Maltézský řád - velkokříž
Military Hospitalier Order of Saint John of Jerusalem - Bailiff Knights Grand Cross
Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)
-

13.01.1809

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

16.09.1812

Řád meče - komandér velkokříže
Commander Grand Cross of the Order of Sword
Svärdsorden Kommendör med stora korset
-

16.09.1812

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

16.09.1812

Řád severní hvězdy - komandér velkokříže
Order of Northern Star - Commander Grand Cross
Nordstjärneorden - Kommendör med stora korse
-

27.02.1815

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

27.02.1815

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

27.06.1815

Řád svatého Ducha
Order of the Holy Spirit
Ordre du Saint-Esprit
-

23.05.1817

Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
-

23.05.1817

Vojenský řád Williama - rytíž velkokříže
Knight Grand Cross of the Order of William
Ridder-grootkruis den Militaire Willems-Orde
-

30.06.1817

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Ordre Illustre la Toison ďOr
-

24.12.1823

Řád Sv. Vladimíra 1. třída s meči
Order of St. Vladimir 1st Class with Swords
Орден Святого Владимира 1-я степень с мечами
-

DD.MM.1823

Řád věže a meče - důstojník
Order of Tower and of Sword - Officer
Antiga e Muito Nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
-

12.02.1826

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

24.02.1826

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 01.03.1826

Domácí rytířský řád Sv. Huberta
Order of St Hubert
Hausritterorden vom Heiligen Hubertus
-

07.04.1826

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] 11.05.1826

Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy velkokříž
Order of Saint Ferdinand and of Merit Grand Cross
Ordine di San Ferdinando e del merito Gran Croce
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] 11.05.1826

Řád sv. Januaria
Order of Saint Januarius
Insigne Real Ordine di San Gennaro
-

11.05.1826

Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří velkokříž
Constantinian Order of St George Grand Cross
Ordine costantiniano di San Giorgio gran croce
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] 22.10.1826

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] 22.10.1826

Řád za vojenské zásluhy - velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militärverdienstorden Großkreuz
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] 15.11.1826

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] 28.02.1827

Domácí řád věrnosti velkokříž
Order of Fidelity Grandcross
Hausorden der Treue
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] 28.02.1827

Řád Karla Bedřicha za vojenské zásluhy - velkokříž
Order of Military Merit of Charles Frederick - Grandcross
Militär-Carl-Friedrichs-Verdienstorden - Großkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] 28.02.1827

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

08.07.1827

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

DD.MM.1829

Medaile za tureckou válku
Medal for Turkish War
Медаль За турецкую войну
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 09.05.1830

Řád Ludvíka velkokříž
Order of Ludwig Grandcross
Ludwigsorden Grosskreuz
-

19.08.1830

Řád růže - velkokříž
Order of Rose - Grandcross
Ordem da Rosa
-

DD.MM.1833

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1836

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.1836

Řád routové koruny
Order of Rue Crown
Hausorden der Rautenkrone
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] 12.06.1837

Domácí řád Albrechta Medvěda - velkokříž
House Order of Albert the Bear - Grandcross
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

13.12.1838

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
za 25 let služby

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.1838

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
-

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] 24.06.1840

Řád Guelfů - velkokříž
Guelphic Order - Grandcross
Guelphenorden
-

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] 24.06.1840

Řád Sv. Jiří
Order of St. George
St. Georgs-Orden
-

DD.MM.1841

Řád jižního kříže - velkokříž
Order of the Southern Cross - Grandcross
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
-

DD.MM.1841

Řád dubové koruny - velkokříž
Order of the Oak Crown - Grandcross
Ordre de la couronne de Chêne
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.1843

Řád Zlatého lva
Order of Golden Lion
Orden vom Goldenen Löwen
-

DD.MM.RRRR

Hohenzollernská pamětní medaile za tažení 1848-49
Hohenzollern Commemorative Medal for 1848-1849 Campaign
Hohenzollernsche Denkmünze für 1848-1849
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ludvíka - velkokříž
Order of St Louis - Grand Cross
Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico - Gran Croce
-

Poznámka:
Note:
- insignie za 15, 20, 25, 30 a 35 letou službu

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_I_of_Russia
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-I-t21930#636439Verze : 1
MOD
Mikuláš– syn Pavla I. a Marie Fjodorovny, vnuk Kateřiny II. Veliké, mladší bratr cara Alexandra I.


V carské rodině byl Mikuláš třetím a neoblíbeným synem Pavla I., kterého nepřipravovali pro následnictví a jeho výchově se věnovali jen minimálně. Narodil se až poté, co Kateřina II. obvinila následníkovu druhou ženu Sofii (Marii Fjodorovnu) z nevěry a tak ho car Pavel považoval celý život za „kukačku“. Naproti tomu sama carevna Marie Fjodorovna však svého nejmladšího syna přímo zbožňovala! A tak již v roce 1819, ještě za panování Alexandra I. byl Mikuláš ústy své matky prohlášen za následníka trůnu, přestože následnictví přináleželo prostřednímu bratru Konstantinovi. To ovšem bylo tajemstvím až do doby, kdy po smrti cara Alexandra I. v prosinci 1825 měla armáda přísahat nikoliv Konstantinovi, stoupenci konstitučních reforem, ale Mikulášovi, který byl zatvrzelým stoupencem policejního absolutismu.


Přísaha se měla konat na Senátním náměstí u pomníku Petra I. Velikého 25. prosince. Když se vojsko shromáždilo k přísaze novému carovi, vystoupili otevřeně představitelé tajných revolučních spolků v armádě – děkabristé, kteří požadovali svržení samoděržaví a nastolení konstituční monarchie, zrušení nevolnictví a demokratické reformy. Car nechal náměstí se vzbouřenci obklíčit jednotkami věrnými vládě a pak nechal do vzbouřenců střílet kartáčovou palbou z děl. Povstání bylo potlačeno, jeho vůdcové oběšeni a tisíce jiných posláno do vyhnanství na Sibiř. Mikuláš I. poté ještě utužil absolutismus a posílil policejní aparát, roku 1826 zřídil 3. policejní odbor – tzv. tajnou policii k sledování politických odpůrců režimu, zavedl přísnou cenzuru a zakázal jakékoliv nepovolené shromažďování lidu. Jeho starší bratr Konstantin se stal místodržícím v Polsku, kde roku 1830 také došlo k povstání, které však Mikuláš I. v roce 1831 nemilosrdně potlačil.

V zahraniční politice se Mikuláš I. plně přihlásil k Svaté alianci a jejím principům. Za revoluce roku 1848-49 se aktivně zapojil do jejího potlačení tím, že vyslal armádu na pomoc rakouskému císaři proti maďarskému povstání. Získal si přezdívku „četník Evropy“. Připojil k Rusku Arménii (po válce s Persií v letech 1826 - 28), Gruzii a Ázerbajdžán (po rusko-turecké válce 1827 - 29). Nikdy se mu však nepodařilo začlenit do Ruska Čečensko a Dagestán, kde proti ruské nadvládě vypukla válka, která se táhle téměř třicet let.


V roce 1853 vyústila carova balkánská politika, posilující ruský vliv na úkor ostatních mocností v novou válku s Tureckem, tzv. krymskou válku, ve které na straně Turecka vystoupila i Velká Británie, Francie, Itálie a Rakousko. Tím se formálně rozpadla Svatá aliance. Po počátečním úspěchu ve válce s Tureckem se situace obrátila a vojska koalice oblehla pevnost Sevastopol, který po dlouhém obléhání roku 1855 padl. Car tváří v tvář jisté porážce raději 18. února 1855 spáchal sebevraždu, než aby podepsal kapitulaci. Tu již za něho podepsal jeho nástupce – Alexandr II.
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-I-t21930#84567Verze : 0
Mikuláš I. (Nikolaj), narozen 1796, mel tyto deti:
Alexander Nikolajevič 1818 (pozdejší car Alexander II.)
Maria Nikolajevna 1819
Olga Nikolajevna 1822
Alexandra Nikolajevna 1825
Konstantin Nikolajevič 1827
Nikolaj Nikolajevič 1831
Michail Nikolajevič 1832
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-I-t21930#117970Verze : 0