Main Menu
User Menu

Kazimír III.

Král Kazimír III. Veliký


- vládl v letech 1333 - 1370
URL : https://www.valka.cz/Kazimir-III-t21923#83584Verze : 0
MOD
Narodil se 30. dubna 1310 jako syn krále Vladislava I. Lokýtka, obnovitele jednoty země. Po svém nástupu na trůn v roce 1333 přiměl Jana Lucemburského, aby se zřekl svých nároků na polskou korunu a v roce 1335 mu za to výměnou postoupil Slezsko. O čtyři roky později, na jednáních ve Visegrádu s českým králem Karlem IV. a uherským králem Karlem I. Robertem, uzavřel smlouvu o nástupnictví uherských Anjouovců v Polsku. Aby upevnil polskou svrchovanost nad Kujavskem a Mazovskem, uzavřel roku 1343 v Kališi mír s Řádem německých rytířů, kterým výměnou za tato území udělil v léno Pomořansko a Chelm. Tuto ztrátu vykompenzoval ziskem území Červené Rusi v letech 1349 – 52.


Kazimír III. provedl v letech 1346 – 47 reformu a sjednocení práva vydáním tzv. Statutů. Rovněž zreformoval správu země, když do provincií dosadil králem jmenované správce. Podporoval hospodářský rozvoj, sjednotil mincovnictví a zakládal města. V roce 1364 také založil první polskou univerzitu v Krakově.


Zemřel 5. listopadu 1370 a s ním vymřela i dynastie Piastovců.
URL : https://www.valka.cz/Kazimir-III-t21923#107009Verze : 0