Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 943 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 943

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 943

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 943
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 943
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
13(DD?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-13.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda 2) 3)
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-27.03.1939 Łuków/? /
27.03.1939-28(?).03.1939 Łuków-???-???-Sierpc/přesun po železnici /
28(?).03.1939-11(?).09.1939 Sierpc-???-???-???-prostor Wiązowna/přesun /
11(?).09.1939-13.09.1939 Wiązowna/prostor /
13.09.1939-DD.09.1939 Wiązowna-???-???-???/??? / 2)

Velitel:
Commander:
DD.03.1939-DD.MM.1939 Bagieński, Kazimierz (podporucznik rezerwy kawalerii) 4)
DD.MM.1939-DD.MM.1939 NN (?)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ I
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena Náhradním kádrem jezdectva Łuków v průběhu utajené poplachové mobilizace. Błasiński mylně uvádí, že byla vystavena 25. hulánským plukem.
2) Schweizer uvádí, že brigádní vozatajstvo bylo zničeno v noci 13./14.09.1939 v prostoru u obce Wiązowna. Boguski a Błasiński uvádějí, že část vozatajstva s proviantem a municí se připojila k Operační skupině Anders v prostoru Baranowa (15.-17.09.1939). V sestavě brigády po 13. září nejsou kolony uvedeny (Głowacki). Činnost ani datum zániku kolony nejsou ve zdrojích uvedeny.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl po březnové mobilizaci poručík vozatajstva v záloze Józef Szczepan Bernhardt (26.12.1895-DD.06.1942). Jarząbkiewicz-Łukomski a Głowacki uvádějí setníka v záloze Alfreda Reliszko (23.04.1893-DD.MM.19RR). Je možné, že v období duben-srpen 1939 nastoupil na místo por. Bernhardta.
4) (15.09.1916-DD.MM.RRRR). Podle zdroje WTA byl po březnové mobilizaci velitelem této kolony. Podle Błasińského byl v září 1939 velitelem kolony č. 941. Po zničení kolony č. 941 ustupoval s několika hulány své jednotky a těsně před bitvou u Krasnobrodu (23.09.1939) se připojil k brigádě. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Je možné, že byl v období duben-srpen 1939 od kolony odvelen a nahrazen jiným důstojníkem.
Zdroje:
Sources:

Błasiński, Jan: 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Wydawnictwo „Ajaks“, Pruszków 1995, str. 22, 31
Boguski, Jerzy: Załącznik do Komunikatu nr 53, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/F/3 str. 7 (27)
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 196-199
Jarząbkiewicz, Jerzy-Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000, str. 192, 209
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Schweizer, Ludwik: Ordre de Bataille 26 Pułku Ułanów, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/C/1a str. 1
Schweizer, Ludwik: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/C/1b str. 14 (17)
Schweizer, Ludwik: Relacja, Odpis wykonany w Londynie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/C/1b str. 2 (41), 5 (44), 6 (45)
Sprawozdanie szefa Dep. Kawalerii MSWojsk., gen. bryg. Piotra Skuratowicza, z pobytu ….. w dniach dnia 29-30 III, in: Wojskowe Teki Archiwalne, Tom 2, Mobilizacja marcowa, Warszawa 2012, str. 119-121
Wojskowe Teki Archiwalne, Tom 2, Mobilizacja marcowa, Warszawa 2012, str. 548, 553-554

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-943-1939-1939-t219208#613472Verze : 0
MOD