Main Menu
User Menu

Vilém I. Oranžský

Místodržící, kníže Vilém I. Oranžský
(Stadhouder prins Willem I. van Oranje-Nassau)


1533 - 1584
URL : https://www.valka.cz/Vilem-I-Oranzsky-t21910#83478Verze : 0
MOD
Narodil se 16. dubna 1533 v Dillenburgu jako starší syn hraběte Viléma I. Nassavsko-Dillenburského a byl dědicem Oranžského knížectví ve Francii a značného majetku v Nizozemí. Byl spřízněn s Jindřichem Navarrským z rodu Bourbonů a admirálem Colignym. Od roku 1555 byl jako důvěrník a vojevůdce císaře Karla V. jmenován členem státní rady v Bruselu.


Přesto, že Vilém Oranžský byl odpůrcem španělské nadvlády nad Nizozemím, jmenoval ho nový španělský král Filip II. v roce 1559 místodržitelem provincií Holland, Zeeland a Utrecht. Vilém Oranžský využil svého postavení ke sjednocení stavovské opozice vůči Filipovi II. Ten ho roku 1567 nahradil vévodou z Alby a Markétu Parmskou ustanovil jako generální místodržící. Vilém Oranžský se po svém odvolání z funkce místodržícího uchýlil do rodného Nassavska, ale již o rok později ho Albova hrůzovláda přiměla přestoupit k protestantské víře a postavit se do čela nizozemské revoluce.


Vilém Oranžský představoval umírněnou část protišpanělského odboje. Za pomoci domácích gézů a s podporou francouzských hugenotů ovládl do roku 1572 velkou část Nizozemí. V roce 1577 se mu podařilo spojit nakrátko severní a jižní provincie pod svou správou, avšak ukrutnosti kalvinistů způsobily, že jižní provincie utvořily v roce 1579 tzv. Arraskou unii, která zůstala věrná španělskému králi a katolické víře. V reakci na to Vilém sjednotil severní provincie a téhož roku vyhlásil tzv. Utrechtskou unii.


Od roku 1581 se pak stal faktickým vládcem nezávislých Spojených provincií nizozemských, které se staly základem dnešního Nizozemska. Na své oficiální uznání si však Spojené provincie musely počkat až do Vestfálského míru v roce 1648.


Tři roky po svém zvolení, 10. července 1584 byl Vilém I. Oranžský zavražděn v Delftu fanatickým katolíkem.
URL : https://www.valka.cz/Vilem-I-Oranzsky-t21910#99670Verze : 0