Main Menu
User Menu

Západovirginská armáda [1864-1864]

Army of West Virginia

     
Název:
Name:
Západovirginská armáda
Originální název:
Original Name:
Army of West Virginia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.08.1864
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
19.12.1864
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
08.08.1864-19.12.1864 Crook, George ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
John H. Eicher & David J. Eicher: Civil War High Commands, Stanford University Press, Stanford, 2001
URL : https://www.valka.cz/Zapadovirginska-armada-1864-1864-t219051#613173Verze : 1
MOD