Main Menu
User Menu

6. pěší pluk "Saboya" [2016-RRRR]

6th Infantry Regiment "Saboya"

Regimiento de Infantería "Saboya" nº 6 (RI 6)

     
Název:
Name:
6. pěší pluk "Saboya"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería "Saboya" nº 6 (RI 6)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2016
Předchůdce:
Predecessor:
6. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2016-DD.MM.RRRR 11. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2016-DD.MM.RRRR Badajoz, Base Militar General Menacho /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2016-DD.MM.RRRR Mechanizovaný prapor I/6 "Cantabria"
01.01.2016-DD.MM.RRRR Pěší prapor II/6 "Las Navas"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.01.2016-DD.MM.RRRR El Terror de los Franceses
Vyznamenání:
Decorations:

DD.MM.1938
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/6-pesi-pluk-Saboya-2016-RRRR-t218988#613089Verze : 5
MOD


Krátka história:

6. Savojský pluk má svoj pôvod v roku 1537, kedy sa král Carlos I rozhodol poslať pomoc vojvodovi Savojskému ktorý bol napadnutý Francúzmi. Na základe týchto obáv bol už pred 3 rokmi poslaný na pomoc Lombardský pluk a detašmán pod velemím Marqués de Vasto. Z tohto detašmánu sa časom formuje Savojský pluk (Tercio de Saboya) pričom sa do neho včleňujú ďalšie prvky aby sa vytvorilo plnohodné tercio.Prvým velitelom (Maestre de Campo) sa stáva práve zmienený Marqués de Vasto, po ňom preverá velenie Álvaro Sande keď už je tercio plne sformované a bojaschopné. Pod jeho velením bojuje v Piemonte, Francii a Flámsku a v 1557 sa účastní slávnej bitvy San Quintín. Po skoro 30 rokoch je pluk rozspustený a znovu sformovaný v 1591. V tomto období bojuje v Itálii hlavne v Lombardsku.

V rokoch 1610 až 1614 trávi čas sústavne nalodený aby zabezpečoval bezpečnost stredomoria pred pirátmi. V 1610 má 9 rot a silu 800 mužov pričom tento stav sa rozsrastá v roku 1612 až na 2000 mužov.

V rokoch 1614 až 1701 bojuje v mnohých bitvách v Itálii pričom v 1639 v bitve Frisia si získava prezývku “El Terror de los Franceses″ (Postrach Francúzov).

Počas kralovania Felipe IV v 1702 dostáva označenie ako Savojský pluk (Tercio de Saboya ) a v tomto čase bojuje vo vojne za následníctvo.

V 1703 bojuje u Stradella kde bráni pozície a to aj napriek zničeným fortifikáciám a s minimálnymi obrannými zdrojmi, po čase je nútený kapitulovať a upadá do zajatia ale je vymenený po troch nesiacoch.

V 1707 opúšťa Milánsko a vracia sa do Španielska a dostáva označenia ako 3. savojský pluk (Regimiento de Saboya n.º 3) a v 1710 sa podiela na obsadení Barcelony a vyznamenáva sa útokom na bránu Puerta Nueva ktorá je bránená Anglickým plukom. Roku 1715 pohlcuje Regimiento de la Victoria.

22. savojským plukom (Regimiento de Saboya nº 22) sa stáva v 1718 a odchádza do bojov na Sicílu kde zvádza boje s Rakušanmi. Po poráźke nepriatela sa vracia do Španielska tu bráni Ceutu v 1724 a 1726, v 1727 sa podiela na obliehaní Gibraltaru a v 1733 prichádza na pomoc Oránu.

V 1741 je mu znova zmený názov na 5. savojský pluk (Regimiento de Saboya nº 5) a znovu odchádza do Itálie v 1744 až 1746 a následne sa vracia do Španielska vylodiac sa v Barcelone.


seržant

V 1768 2. prapor odchádza do Nového Španielska (Veracruz) aby tu čelil Bristkej a Holandskej rozpínavosti v oblasti, zatial čo v 1770 1. prapor je umiestnený v Novej Granade (Cartagena de Indias) kde čelí domorodej rebélii. Oba prapory sa vracajú víťazne do Cádizu v 1774.

Do Ameriky sa znovu vracia 2. prapor o sile 720 mužov a vyloďuje sa v Río de la Plata aby tu zviedol boje s Portugalskými jednotkami a následne v 1780 musí znovu potlačiť domorodé rebélie v 22 provinciach vicekrálosvtva Río de la Plata. Po čase sa vracia znova do Španielska. V 1775 je súčasťou jednotiek ktoré obsadzujú Alžír po čom sa vracia do Cádizu.

V 1779 sa 1. prapor sa podiela na blokáde Gibraltaru a v 1781 sa účastní na znovudobití Menorky a 2. prapor v 1782 tretí krát oblieha Gibraltar a v rokoch 1791 až 1792 1. prapor sale vyráža na pomoc Oránu a Ceute ktoré sú obsadené Marokáncami. 1792 bojuje v Rosellónskej kampani.

Počas bojov vojny za nezávislosť bojuje v mnohých dôležitých bitvách a v auguste 1811 je obležaný v Tarragone kde po rozbití mestských hradieb túto bráni a je prakticky úplne zničený.

Je znovu zreformovaný nasledovného roku z rôznych elementov a na báze Zamorského pluku (Regimiento de Zamora) pričom tieto bránia Cádiz aby nasledovného roku pod velením Melchor Álvareza vypláva do Nového Španielska kde pluk bojuje v Mexickej vojne za nezávislosť. Tu je známy pod označením ako Královsnin expedičný pluk (Regimiento de la Reina Expedicionario). Je rozpustený do 3. královninho pěšího pluku na ostrove San Fernando, spolu s ďalšími konštitučnými jednotkami v 1822 a znovu sa fromuje v 1823.


ženista z 1821-1830

Pod svojim označením ako existuje až do 1931 5. savojský pluk (Regimiento de Saboya nº 5) kedy vláda republiky spojí Savojský pluk s 38. Leonský pluk (Regimiento León nº 38) a označí ho ako 6. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº 6) so sídlom v Madride, Cuartel de la Moncloa (teraz Infante D. Juan), a následne v 1935 6. pěší pluk "León" (Regimiento de Infantería León nº 6) a v 1936 2. pěší pluk "León" (Regimiento de Infantería León nº 2). Tento je nakrátko na to rozpustený, ihneď po vypuknutí občianskej vojny. Aby bol znova postavený z rôznych jednotiek v 1939 ako 42. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº 42) s posádkou v Leganés.

V 1943 sa pluk reorganizuje na motorizovaný a dostáva označenie ako 42. motorizovaný pěší pluk (Regimiento de Infantería Motorizado nº 42) s podriadenosťou Tankovej divizii a v 1944 sa vracia k svojemu pôvodnému názvu ako 6. pěší pluk "Savojský" (Regimiento de Infantería Saboya nº 6).

Od roku 1965 sa označuje ako 6. motorizovaný pluk "Savojský" (Regimiento de Infantería Motorizable Saboya nº 6 (RIMT 6)) s posádkou v Madride a podriadenosťou 11. mechanizovaná brigáda (Brigada de Infantería Mecanizada XI).

Od 1985 do 2017 nesie označenie ako 6. mechanizovaný pluk "Savojský" (Regimiento de Infantería Mecanizado Saboya nº 6) s dislokáciou v Botoa (Badajoz) od 1991 s podriadenosťou 11. mechanizovanej brigáde "Extremadura" (Brigada Mecanizada «Extremadura» XI).Po reformách od 2017 pluk nesie meno 6. pěší pluk "Savojský" (Regimiento de Infantería "Saboya" nº6 (RI 6)) a je podriadený multifunkčnej 11. brigáde "Extremadura".

Patrón pluku: La Virgen del Rosario

Erb pluku:

Erb pluku je zhodný s erbom Savojského domu. Na červenom pozadí sa nachádza strieborný kríž. Nad týmto je situovaná královská koruna a erb je ovenčený rádom zlatého rúna.foroparalapazenelmediterraneo.es
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-pluk-Saboya-2016-RRRR-t218988#627652Verze : 14
MOD
plukovné hostorické pomenovania / Historic names of the Regiment1537-156R Savojský plukSavoy RegimentTercio de Saboya
1591-1702 Savojský plukSavoy RegimentTercio de Saboya
1702-1718 3. savojský pluk3rd Savoy RegimentRegimiento de Saboya n.º 3
1718-1741 22. savojský pluk22nd Savoy RegimentRegimiento de Saboya n.º 22
1741-1811 5. savojský pluk 1)5th Savoy Regiment 1)Regimiento de Saboya n.º 5 1)
1812-1822 5. savojský pluk 2)5th Savoy Regiment 2)Regimiento de Saboya n.º 5 2)
1823-1931 5. savojský pluk 5th Savoy Regiment Regimiento de Saboya n.º 5
1931-1935 6. pěší pluk6th Infantry Regiment Regimiento de Infantería nº 6
1935-1936 6. pěší pluk "León"6th Infantry Regiment "León"Regimiento de Infantería León nº 6
1936-1936 2. pěší pluk "León" 3)2nd Infantry Regiment "León" 3)Regimiento de Infantería León nº 2 3)
1939-1943 42. pěší pluk42nd Infantry RegimentRegimiento de Infantería nº 42
1943-1944 42. motorizovaný pěší pluk42nd Motorised Infantry RegimentRegimiento de Infantería Motorizado nº 42
1944-1965 6. pěší pluk "Savojský"6th Infantry Regiment "Saboya"Regimiento de Infantería Saboya nº 6
1965-1985 6. motorizovaný pluk "Savojský"6th Motorized Infantry Regiment "Saboya"Regimiento de Infantería Motorizado "Saboya" nº6 (RIMT 6)
1985-2017 6. mechanizovaný pluk "Savojský"6th Mechanized Infantry Regiment "Saboya"Regimiento de Infantería Mecanizada "Saboya" nº6 (RIMZ 6)
2017- 6. pěší pluk "Savojský"6th Infantry Regiment "Saboya"Regimiento de Infantería "Saboya" nº6 (RI 6)


1)zničený pri obrane Tarragony. Reformovaný v 18121) destroyed by siege of Tarragona and re-formed in 1812 1)Regimineto destriuido defendiendo Tarragona y reformado en 1812
2)rozspustený na ostrove San Fernando, reformovaný v 18232) disbanded at San Fernando Island and re-formed in 1823 2)disuelto en isla de San Fernando y reformado en 1812
3)rozspustený po vypuknutí občianskje vojny z rozhodnutia republikánskje vlády. Reformovaný v 19393) disbanded after begining of civil war by decision of republican government. re-formed in 1939 3)disuelto en el empiezo de guerra civil, decision de gobierno republicano. Refomrado en 1939
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-pluk-Saboya-2016-RRRR-t218988#627674Verze : 3
MOD
Slávne činy zbraní pluku a jeho predchodcov


1537-1551 vojny v Itáliiporáźka u Cerizola, obsadenie Neoburgu, bitva u Nordlingenu, bitva na Elbe
1551-1596 vojny proti Franciiobliehanie Metz, obliehanie Hesdin. útok na Teranova, bitva San Quintín,
pomoc Viedni, obsadenie Briguerac, Fuerte San Benito
1613-1631 vojny v Itálii pomoc Bastagno, bitva Río Versa, kapitulácia San Germán, prekvapivý útok na Abadía de Lucedio, pasca u Crevecoeur, obliehanie Cassal de Monferrato, útok na Chivas de Rávena, oblihanie Berrus
1636-1701 vojny v Itálii boj u Cerano, bitva Tornavento, Bestagno, Rodóbano, dobitie Cassale, obrana u Cremona a Turína, bitvy Mora a Rivarolo, boje na Cerro, bitva Fontasana-Santa
1690 vojna vo Flámskubitva u Stafarda
1701-1705 vojna o následníctvo, Talianska kampaň obrana Mantua, obsadenie Gustalla, bitva Castione a obrana Pavía
1707-1715 vojna o následníctvo, Španielska kampaň obliehanie a obsadenie Denia a Alicante, bitvy u Zaragozy, Brihuega a Villaviciosa. Obliehanie a obsadenie Barcelony
1718-1746 vojny v Itáliiobliehanie, útok a kapitulácia Mesiny, bitvy Madona del Olmo, Basignana a Plasencia, boje u Oleggio
1724-1727 obrana Ceuty
1727 obliehanie Gibraltaru
1733 Oránska kampaňboje v údilí Tanagrazz
1762-1767 vojna s Portugalskomobsadenie Braganza, útok na Talladas a boje u Escalós
1768-1780 vojna v Amerikáchboje v Novom Španielsku, Novej Granade, dobitie Santa Catalina a kolónie Sacramento, obliehanie a kapitulácia la Paz
1775 Africká expedíciadobitie Alžíru
1791-1792 obrana Oránu a Ceuty
1793-1795 Rosellónska vojnaboje u Olleta, Montesquieu a Villalonga, bitva Tronillas, boje u Montellás a Bellvert
1801 vojna s Portugalskomobliehanie a kapitulácia Campo-Mayor
1808-1812 vojna za nezávislosťobliehanie Valencie, obrana Cuarte, bitva Tudela, Alcañiz, obrana Zaragozy a Gerony, bitva Vich, obrana Falset a Tarragony
1813-1821 vojna v Mexikubitva Hayotlán, boje u Chilacoyoapán, obsadenie Medellínu a pohoria Cogote de Hagiaco, boje u San Pedro, postup cez San Juan a Sonora
1833-1841 prvá občianska vojna obliehanie Morella, akcie u Ulldecona, Rocafort, Riu Colls a Malagarriga, útok na Tales obsadenie Solsona
1842-1848 politické nepokojeboje v Barcelone, obliehanie a kapitulácia Alicante a Cartagena, akcie u Alfaques a Saleria
1854 boje v Melille
1859-1860 vojna v Afrikebitvy Castillejos, Tetuán a Uad-Rás
1872-1876 druhá občianska vojna akcie u San Pedro de Torelló, Barca de las Silleras, Somorrostro, Usurbil a Santa Agueda
1895-1898Kubánska vojnaboje u Corral Falso a Paso-Real, akcie u Brujito, boje u Novillo
1909-1918boje u Melillaobsadenie Nador a Segangan
1912-1918Afriká kampaňobsadenie Mante-Arruit, boje u Al-Lal-u-Maddur (Melilla), obrana Alkazarkivir, boje u Beni-Gorfect, Arcila a Cuesta Colorada, obsadenie Muley-bu-Selhan, Saf-el-Haman a R´Gaia (Larache),
Malalien a Loma de Arapíles (Tetuán)
1921Tetuánska kampaňboje na e Monte-Magán
1924-1925Tetuánske povstanieboje u Zinat, Beni-Salah a Monte Cónico


foroparalapazenelmediterraneo.es
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-pluk-Saboya-2016-RRRR-t218988#627677Verze : 3
MOD
opevňovanie v poliach u Nador, počas bojov u Melilly


www.elgrancapitan.org

URL : https://www.valka.cz/6-pesi-pluk-Saboya-2016-RRRR-t218988#687307Verze : 0
MOD