Main Menu
User Menu

Pinsard, Armand

     
Příjmení:
Surname:
Pinsard
Jméno:
Given Name:
Armand
Jméno v originále:
Original Name:
Armand Pinsard
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letecké brigády
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.05.1887 Nercillac, Charente /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.05.1953 Paříž
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Escadrille N 78 a SPA 23
- generální inspektor Vichistické Legie francouzských dobrovolníků proti bolševismu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- 8. nejúspěšnější francouzské letecké a balónové eso 1. sv. v. s 27 potvrzenými sestřely (23 sám, 4 sdílel), z toho 9 balónů (8 sám, 1 sdílel) a 6 pravděpodobnými
- první pilot francouzského letectva, jenž 23. srpna 1916 obdržel první sériový SPAD S.VII (S.122)
- po 2. světové válce obviněn, souzen a vězněn za kolaboraci s Třetí Říší, omilostněn
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Pinsard
www.theaerodrome.com
https://www.cieldegloire.com/004_pinsard_a.php
URL : https://www.valka.cz/Pinsard-Armand-t218843#612828Verze : 12
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pinsard
Jméno:
Given Name:
Armand
Jméno v originále:
Original Name:
Armand Pinsard
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.11.1914 poručík (dočas.)
28.12.1914 poručík
17.09.1917 kapitán (dočas.)
29.12.1929 podplukovník
15.03.1936 plukovník
05.02.1939 generál letecké brigády
Průběh vojenské služby:
Military Career:

19.02.1906-25.09.1907 2. Spahišský pluk
02.12.1908-23.05.1912 1. pluk Chasseurs à cheval
17.02.1913-06.06.1940 Francouzské letectvo
04.08.1914-08.02.1915 Escadrille MS 23
08.02.1915-09.01.1916 Válečný zajatec
01.05.1916-05.06.1916 Divizní výcviková skupina v Plessis-Belleville
15.07.1916-10.10.1916 Escadrille N 26
10.10.1916-12.07.1917 Escadrille N 78
10.09.1917-20.04.1918 Escadrille SPA 23
06.10.1919-11.11.1919 service du matériel volant des entrepôts généraux de l'aviation
11.11.1919-08.12.1921 la section d'essais en vol de Villacoublay appartenant à l'organe de coordination générale de l'aéronautique (STA)
08.12.1921-25.12.1929 výcviková divize 34 u Bourget
25.12.1929-09.03.1931 2. letecký pluk
09.03.1931-11.09.1932 4. skupina leteckých pracovníků
11.09.1932-01.10.1932 32. letecký pluk
27.02.1934-12.10.1934 Velitel 112. letecké základny, 7. stíhací eskadra
12.10.1934-DD.MM.RRRR Velitel 2. leteckého praporu
12.02.1935-29.06.1936 Velitel výcvikového a školicího střediska záloh v Orly
29.06.1936-15.09.1936 Velitel před a povojenského výcviku 2. vojenské oblasti
15.09.1936-05.02.1939 velitel 21. letecké brigády
05.02.1939-06.06.1940 Velitel 21 letecké skupiny
06.11.1944-DD.MM.1945 Francouzská dobrovolnická legie proti bolševismu
Vyznamenání:
Awards:

15.02.1913

Vojenský pilotní odznak
Military Pilot Badge
Insigne de pilote militaire
č. 210

DD.07.1913

Vojenská medaile
Military Medal
Médaille militaire
-

07.09.1916

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
Citace k Rytíři Řádu Čestné Legie
Prokázal za obtížných podmínek nadmíru energie a houževnatost. Na vlastní žádost byl přidělen ke stíhací eskadře, prodělal spoustu soubojů, během nichž bylo jeho letadlo prošpikováno kulkami. 7. srpna 1916, během útoku pěchoty, uskutečnil šest střemhlavých náletů z výšky 200 metrů na německé zálohy, které se formovaly k protiútoku. Již dvakrát citován v rozkaze.

13.05.1917

Medaile za vojenskou statečnost bronzová
Medal of Military Valor Bronze
Medaglia al Valor Militare di bronzo
-

17.04.1918

Vojenský kříž
Military Cross
-

30.08.1918

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
Citace k Důstojníkovi Řádu Čestné Legie
Nesrovnatelný velitel eskadry a zároveň obdivuhodný pilot. Stálý příklad sebezapírání, ducha a obětavosti, model odvahy, neohroženosti a síly. Má nejvyšší kvality vedoucího pilota. Vážně raněn v roce 1917, vrátil se zpět na frontu a pokračoval ve svých slavných kouscích a dosáhl celkem 25 sestřelů. Rytíř Řádu Čestné Legie za činy během války, 13 armádních citací.

25.12.1925

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

23.12.1937

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

DD.MM.RRRR

Koloniální medaile
Colonial Medal
Médaille coloniale
-

DD.MM.RRRR

Kříž bojovníka
Cross of Combatant
Croix du Combattant
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.RRRR

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
19 bronzových palem / 19 bronze palms

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
albindenis.free.fr
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Pinsard-Armand-t218843#613355Verze : 6
MOD