Main Menu
User Menu

Heath, Edward Richard George

Prime Minister Edward Richard George Heath
URL : https://www.valka.cz/Heath-Edward-Richard-George-t21877#83280Verze : 0
Narodil se 9.července 1916 v Broadstairs v hrabství Kent. Po absolvování učitelského ústavu v Ramsgate byl přijat na Balliolovu kolej v Oxfordu, kde se zabýval filozofií a politikou a po konci studií zde získal místo profesora. Byl zde též významným organizátorem studentských konzervativních klubů. Na počátku druhé světové války narukoval do armády, zúčastnil se bojů v Normandii a v Německu a svou vojenskou kariéru u Royal Artillery zakončil v roce 1945 v hodnosti podplukovníka. Po válce vstoupil do politického života jako člen Konzervativní strany. V letech 1946 – 1947 pracoval na ministerstvu civilního letectví, roku 1950 byl zvolen jejím poslancem a v této funkci setrval až do roku 1974.
Od počátku 50.let byl členem tzv. One Nation Group, skupiny konzervativců pověřené vypracováním modernější konzervativní politiky, jež měla být přijatelná pro širší masy voličů. Od roku 1955 byl parlamentním tajemníkem ministerstva financí, v roce 1959 byl v kabinetu Harolda Maurice Macmillana jmenován ministrem práce, o rok později se stal Lordem strážcem pečeti. V téže době byl pověřen vedením jednání Velké Británie o vstupu do Evropského hospodářského společenství. V říjnu roku 1963 po Macmillanově demisi jej nový premiér Alexander Frederick Douglas-Home jmenoval ministrem obchodu, průmyslu a rozvoje oblastí. Po porážce konzervativců ve volbách v říjnu roku 1964 byl jedním ze tří kandidátů na místo vůdce Konzervativní strany, jíž se stal v červenci roku 1965 předsedou. Poprvé od dob Benjamina Disraeliho, politika a premiéra viktoriánské doby, stanul v čele konzervativců člověk, jenž nepocházel ani z aristokratických kruhů, ani nebyl vzdělán na soukromé prestižní škole, ale pocházel z dělnického prostředí.
9. června 1970 se stal ministerským předsedou, v březnu roku 1974 však podal demisi a vzdal se i funkce předsedy Konzervativní strany. Na přelomu 70. a 80. let odmítl několik výzev k účasti na stínovém kabinetu a nezastával ani politický kurs, prosazovaný Margaret Thatcherovou. V roce 1984 se pokusil vytvořit uvnitř strany opoziční frakci, avšak bez úspěchu. Jeho posledním významným politickým krokem bylo vedení diplomatické mise do Bagdádu v období války v Perském zálivu a dosažení propuštění britských rukojmích.
URL : https://www.valka.cz/Heath-Edward-Richard-George-t21877#83281Verze : 0
Edward Heath
URL : https://www.valka.cz/Heath-Edward-Richard-George-t21877#83484Verze : 0