Main Menu
User Menu
Raketa, ktorá dosiahla najlepšie výsledky zo všetkých projektov nemeckých riadených leteckých rakiet a bola schválená do sériovej výroby. Je dielom vývojovej skupiny vedenej dr.Maxom Kramerom z firmy Ruhrstahl v Brackwede. Dr.Kramer pracoval na výskume riadených prostriedkov už v roku 1938, kedy pracoval v Nemeckom leteckom výskumnom ústave v Berlíne-Adlershof na projekte 250kg riadenej pumy. Na riadenie použil ním vyvinutý systém elektromagneticky ovládaných spoilerov. Ďalší vývoj už u firmy Ruhrstahl viedol k bojovo používanej riadenej pume Fritz X-1. Rovnaký systém ovládania použil i pri vývoji iných svojich projektov.

Práce na X-4 začali úvodnou štúdiou v roku 1942 a samotný vývoj začal v 6/1943.Vtedy bol u firmy BMW úspešne dokončený vývoj najmenšieho raketového motoru na kvapalné palivo BMW 109-548.

Motor mal zaujímavú konštrukciu. Pracoval na pretlakovom dodávaní pohonných hmôt. Potrebný tlak dodával stlačený vzduch v dvoch oddelených nádobách (celkovo 0,33kg). Okolo tlakových nádob boli špirálovo vinuté nádrže paliva a okysličovadla. Vnútorná špirálova nádrž bola tvorená 13 závitmi trubky svetlosti 22mm a obsahovala 1,8kg látky Tonka-250. Vonkajšiu nádrž na okysličovadlo tvorilo 14 závitov trubky svetlosti 28mm, obsahujúcej 6,7kg látky Salbei. Palivo bolo vytlačované stlačeným vzduchom pomocou pružných piestov. Tonka-250 priamo do spaľovacej komory a okysličovadlo Salbei najprv prechádzalo chladiacim traktom tvaru trubkovej špirály(16 závitov), nachádzajúcej sa okolo vonkajšej strany spaľovacej komory.Palivová zmes sa zapaľovala zmiešaním samozážihom. Tlak vzniknutý pri spaľovaní bol 2.94MPa.Motor pracoval 22 sekúnd a vyvíjal ťah 1,37kN.
Nálož v boj.hlavici malo tvoriť 24kg plastickej trhaviny Nipolit od firmy WASAG.
Riadiaci systém Dusseldorf-Detmond vyvinula firma Telefunken. Povely vydával operátor pohybom riadiacej páky a povelové impulzy boli predávané rakete cez izolované vodiče (priemer 0,2mm,celková dĺžka 5500m). Vodiče sa odvíjali z cievok nainštalovaných na dvojici protiľahlých krídel rakety. Na druhej dvojici boli umiestnené stopovky pre lepšie sledovanie rakety operátorom. Ovládacie spoilery boli na 4 kormidlách na zadnej časti trupu rakety. Raketa za letu rotovala rýchlosťou 60 otáčok/min. Gyroskop s komutátorom povelov a batérie (24V) boli uložené medzi nádrže paliva a spaľovaciu komoru. V konečnej fáze letu mala byť raketa navádzaná pomocou akustického navádzacieho systému Dogge. Hlavicu inicioval akustický bezkontaktný zapaľovač Meise vo vzdialenosti okolo 7m od cieľa. Zvažovalo sa použitie i iných systémov (Madrid,Kranich,Luchs atď.). Rátalo sa i s rádiovým povelovým riadiacim systémom Kran-Walzenbrigg.

Prvé úspešné skúšky sa odohrali 8/1944. Pri pozemných streľbách sa dosiahol dostrel 3500m, pri vypustení X-4 z lietadla až 5500m. Rakety mali tvoriť výzbroj viacerých typov lietadiel. FW 190, Ju 88, Ju 388 mali niesť 2 kusy X-4, Me 262 mali niesť 4kusy.

hmotnosť rakety 60,5kg
rozpätie krídel s cievkami 725mm

Po schválení výroby sa v roku 1945 plánovala výroba 19 850 rakiet, ďalších 3 000 rakiet objednali jednotky SS pre zvláštne úlohy pod označením Gerät 78. 2/1945 bol bombardovaný závod v Stargarde, kde boli zničené všetky pripravené raketové motry pre X-4. Koncom 2/1945 boli pri nálete na letisko Kupper pripravené skúšobné rakety. Po týchto dvoch náletoch sa vízia sériovej výroby vytratila. Pravdepodobne nedošlo k žiadnemu bojovému použitiu rakety X-4.

*zdroj : Kroulík/Růžička - Vojenské rakety,Naše vojsko

Detaily rakety
URL : https://www.valka.cz/DEU-X-4-t21870#83238Verze : 4
MOD
RAF Museum Cosford
URL : https://www.valka.cz/DEU-X-4-t21870#176650Verze : 0